Karin is cursusleider van de cursus Meer balans in je samengestelde gezin
Karin is cursusleider van de cursus Meer balans in je samengestelde gezin Irene van Valen

Cursus ‘Balans in stiefgezinnen’ in Houten

7 februari 2022 om 11:45 Maatschappelijk

HOUTEN Vanaf 10 maart start de cursus ‘Meer balans in je samengestelde gezin’. Deze cursus wordt voor het eerst in Nederland georganiseerd door oprichter en bestuursvoorzitter van Stichting Stiefacademie Nederland Karin den Hollander. Ouders, stiefouders en verzorgers binnen samengestelde gezinnen in Houten kunnen zich aanmelden voor deze gratis cursus, waarin het gaat om ontmoeting, erkenning, herkenning en psycho-educatie.

Irene van Valen

,,Bij psycho-educatie geef ik voorlichting of advies over wat er gebeurt in een samengesteld gezin. Uitleg van de dynamieken die zo specifiek zijn voor een samengesteld gezin kunnen helpen om het gedrag van de kinderen, je partner of jezelf te verklaren. Dat geeft vaak veel opluchting. Een van de eerste inzichten is dat een samengesteld gezin geen gezin is. Het is een systeem van mensen die elkaar wederzijds beïnvloeden”, vertelde Karin. Volgens haar is erkenning voor opvoeders in samengestelde gezinnen belangrijk. ,,Vaak ervaren opvoeders een bepaalde onrust als gevolg van de dynamieken in hun samengestelde gezin. Weten dat je daarin niet de enige bent, helpt.”

TROTS Karin vertelde dat de cursus een pilot is in Nederland. ,,Het wordt gratis aangeboden, omdat de gemeente Houten het belang ervan inziet. Scheiding en samengestelde gezinnen zijn belangrijke thema’s voor de gemeente.” Karin hoopt dat deze cursus het land in gaat en is blij dat Houten voor deze nieuwe cursus open staat en de kosten van de cursus betaalt. ,,Ik ben trots dat onze gemeente dit soort kansen biedt.” De cursus bestaat uit vijf modules die live te bezoeken zijn vanaf 10 maart van 19.30 – 21.30 uur. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: van gezin naar systeemdenken; de systemische wetmatigheden; rouw, overlevingsmechanismen en hechting; loyaliteiten en circulaire balans en het door Magda Hengst en Karin ontwikkelde model ‘de Stiefcirkel’. U kunt zich aanmelden via karin@stiefacademienederland.nl Er is plek voor maximaal acht deelnemers. Er zijn nog enkele plekken vrij.

NOODZAAK Stichting Stiefacademie Nederland werkt met 14 vrijwilligers waaronder drie bestuursleden. Karin is bestuursvoorzitter. Zij is trainer, counselor en systemisch coach en kent de positie van stiefkind én stiefouder van binnenuit. Ze is coauteur van het boek ‘De mijne zijn de liefste’, over dynamieken in samengestelde gezinnen. Na onderzoek en in overleg met de gemeente Houten, Centrum Jeugd en Gezin, het Sociaal Team en een jeugdarts ontdekte Karin dat er meer aandacht nodig is voor stiefgezinnen en de problemen die daarbij spelen. ,,Deze organisaties zien de noodzaak in van erkenning en begrip voor het feit dat samen verder gaan ingewikkeld kan zijn in deze gezinnen. Zij begrijpen dat het goed is dat mensen in dezelfde situatie elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen.” Naast deze cursus biedt Stichting Stiefacademie online webinars, waarin verschillende onderwerpen aan bod komen, denk aan een kinderwens in een samengesteld gezin of de plek van de ex-partner. Ook organiseert Karin Stiefcafé’s waarin mensen ervaringen kunnen uitwisselen en geeft trainingen aan zorgprofessionals.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie