Houten-Oost is de meest geschikte locatie.
Houten-Oost is de meest geschikte locatie. Annette Stolk-de Vries

Burgemeester Isabella vol vertrouwen dat ‘Houten-Hub’ er komt

20 maart 2024 om 12:12 Maatschappelijk Opvang asielzoekers Houten

HOUTEN Na het vertrek van zijn voorganger Sander Bos nam wethouder Daan Vermeulen (VVD) een aantal weken de tijd om het dossier over de ‘Houten-Hub’ tot zich te nemen. Uiteindelijk kwam ook hij tot de conclusie dat Houten-Oost de meest geschikte locatie is voor de huisvesting van 150 spoedzoekers, 175 asielzoekers en drie maatschappelijke organisaties.

Annette Stolk-de Vries

Vermeulen: ,,In mijn gesprekken met de Houtense samenleving heb ik gezien dat dit onderwerp mensen beweegt. Als één gemeente het aankan dan is dat onze gemeente.” De wethouder is trots op de maatschappelijke organisaties; de Voedselbank, de Krachtfabriek en het DoorGeefLuik, die een belangrijke ondersteunende en verbindende bijdrage gaan leveren aan de bewoners van de ‘Houten-Hub’. ,,We moeten dit als Houtense samenleving doen. Als mensen die het goed hebben moeten we een stap zetten voor mensen op de vlucht,” sprak de wethouder.

REFLECTIE

De periode na de pas op de plaats, vorige jaar november, is door het college gebruikt om de 600 ontvangen reacties op de plannen voor de ‘Houten-Hub’ samen te vatten in een participatieverslag. In januari 2024 hebben toenmalig wethouder Sander Bos en burgemeester Gilbert Isabella bovendien met een aantal direct omwonenden in Houten-Oost aan de keukentafel gesprekken gevoerd. Deze gesprekken verliepen volgens de burgemeester goed. ,,We hebben concreet de vraag gesteld hoe we omwonenden kunnen helpen, zodat het voor hun ook een acceptabel plan wordt. We proberen aan reële voorwaarden te voldoen, maar er zullen altijd mensen tegen blijven. We zullen deze mensen echter blijven uitnodigen om met ons in gesprek te blijven.”

In het participatieverslag geeft het college een reflectie op de opbrengst van de drie participatieavonden die vorig jaar november plaatsvonden. Het gaat hierbij over onderwerpen zoals sociale veiligheid, de samenstelling van de doelgroep en het aantal asielzoekers, de verkeerssituatie en eventuele waardevermindering van woningen voor direct omwonenden.

INFORMATIE

Volgens Isabella is het van groot belang dat mensen voor het vormen van het juiste beeld ten aanzien van de huisvesting de juiste informatie ophalen. ,,Geen gemakkelijke opgave in deze tijd van sociale media waarbij mensen vaak in hun eigen bubbel leven.” De burgemeester zegt ook nadrukkelijk met het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) is gesprek te zijn om vooral de mensen naar Houten te krijgen die al een verblijfsstatus hebben. ,,Dat zijn de kansrijke mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld en hier werkelijk proberen een bestaan op te bouwen.”

Wethouder Vermeulen heeft begrip voor de onrust die bij een grote groep mensen ontstond nadat de plannen voor de ‘Houten-Hub’ bekend werden. ,,Dat zijn reële gevoelens en die vragen om de juiste informatie, maar de ontvanger moet die informatie ook wel willen horen.” Gevoelens van onveiligheid zijn daarbij nadrukkelijk aanwezig. Burgemeester Isabella: ,,Ik zal er alles aan doen om die gevoelens van onveiligheid weg te nemen. Wat dat betreft kijken we ook goed naar omliggende gemeenten waar al een vergelijkbare opvang plaatsvindt. Daar kunnen we veel van leren.”

VERTROUWEN

Het college wil nu de volgende stap zetten met betrekking tot de plannen voor de ‘Houten-Hub’ en gaat daarvoor weer in gesprek met de gemeenteraad. Op basis van die gesprekken zal het college van burgemeester en wethouders met een raadsvoorstel gaan komen. Isabella verwacht dat provincie akkoord zal gaan met de beoogde locatie Houten-Oost. Daarbij komt ook nog eens dat de Spreidingswet inmiddels door de Tweede Kamer is aangenomen en dat er voor Houten een opgave ligt voor de opvang van in totaal 344 asielzoekers. De burgemeester is vol vertrouwen de klus te klaren: ,,Barmhartigheid past bij onze gemeente. Met medewerking van onze inwoners en een handreiking van de tegenstanders heb ik er het volste vertrouwen in.” Het college verwacht dat de gemeenteraad voor de zomer een besluit over de ‘Houten-Hub’ zal nemen.

advertentie
advertentie