Een van de drie mogelijke inrichtingsplannen van Houten-Oost. Paars is voor Woonin, Geel voor COA en Groen voor de maatschappelijke organisaties.
Een van de drie mogelijke inrichtingsplannen van Houten-Oost. Paars is voor Woonin, Geel voor COA en Groen voor de maatschappelijke organisaties. Gemeente Houten

College van B&W: Houten-Oost is de meest geschikte plek voor de Houten Hub

19 maart 2024 om 16:15 Politiek Opvang asielzoekers Houten

HOUTEN Vanmiddag presenteerde het college van B&W de Raadsinformatiebrief Uitkomsten participatie en reflectie op proces tijdelijke huisvesting Houten-Oost. Hierin beschrijft het college hoe het verder moet met de huisvesting van asielzoekers, Houtense woningzoekenden en maatschappelijke organisaties. 

Op 31 oktober kwam het plan om de tijdelijke huisvesting te realiseren in Houten Oost op tafel. De meningen in Houten waren verdeeld. Er kwam een petitie tegen de plannen en een petitie voor de plannen. Ook in de gemeenteraad waren vragen, daarom besloot het college van B&W tot een pas op de plaats. 

De afgelopen weken zijn gebruikt voor het doorlopen van een participatietraject waarin omwonenden, organisaties, ondernemers en andere belangstellenden hun wensen en zorgen kenbaar konden maken. 

Het college concludeert nu: ,,Vanuit de opdracht van de raad (mei 2022) vindt het college Houten-Oost de meest geschikte locatie voor ‘Houten Hub’. Het is van belang dat een gemeentelijke projectorganisatie wordt opgezet gericht op de planvoorbereiding, participatie en realisatie van de integrale huisvestingsopgave van de gehele opgave nieuwkomers in Houten.”

,,Belangrijk argument om door te gaan met het plan ‘Houten Hub’ is dat de maatschappelijke opgave rondom betaalbaar wonen voor Houtense woningzoekenden, huisvesting van nieuwkomers en maatschappelijke organisaties urgent blijft. Wij achten het van belang om vanuit verantwoordelijkheid en medemenselijkheid een sturende regierol in te nemen. Houten heeft in het verleden al laten zien dat het klaar staat om maatschappelijk en sociaal gedreven een steentje bij te dragen aan de opvang en inburgering van asielzoekers en statushouders. Er zijn – naast de projectpartners ‘Houten Hub’ – veel Houtense organisaties actief en bereid om gezamenlijk de schouders eronder te zetten om daarmee de huisvestingsopgave voor nieuwkomers tot een succes te maken. Realisatie van ‘Houten Hub’ sluit goed aan bij het voornemen een bijdrage te leveren aan het oplossen van de huisvestingsproblematiek van asielzoekers en Houtense woningzoekenden.”, zo is te lezen in de brief aan de raad.

GEMEENTERAAD

Het plan van het college gaat nu naar de gemeenteraad: ,,We komen vervolgens bij u als raad terug met een – indien gewenst aangepast - raadsvoorstel ter besluitvorming over de locatie, het aantal plekken en de doelgroep. Het raadsvoorstel kan samen met deze raadsinformatiebrief via het Ronde Tafelgesprek met u worden besproken. Hiermee krijgt iedere inwoner/belanghebbenden de mogelijkheid om zijn/haar opvatting aan u als raad mee te geven.” aldus het college in de brief.

(Later meer.)

Locatie aan de Binnenweg
advertentie
advertentie