V.l.n.r. Margreet, Nies en Wanda maken zich sterk voor KrachtigPlus Houten
V.l.n.r. Margreet, Nies en Wanda maken zich sterk voor KrachtigPlus Houten Irene van Valen

KrachtigPlus Houten start weer

Activiteiten

HOUTEN Woont u in Houten noordoost, bent u 63+ en wilt u op een actieve manier anderen ontmoeten? Bezoek dan een van de Startbijeenkomsten van KrachtigPlus Houten op maandag 4 april in het gemeentehuis aan het Onderdoor 25. U bent welkom van 14.00-17.00 uur of van 19.00-22.00 uur. Drie van de acht leden van het platform KrachtigPlus, Wanda de Jong, Nies van Grondelle en Margreet Rijgersberg, vertellen ons hier meer over.

door Irene van Valen

Het doel van de bijeenkomsten is dat de mensen zich net vóór of in hun pensioen oriënteren op wat zij daarna willen doen. ,,Vaak moeten zij nog ontdekken wie er eigenlijk in hun wijk wonen? Dat weten zij niet, omdat hun focus altijd op het werk lag. Iemand kan ook net verhuisd zijn en de wijk nog moeten ontdekken. Hoe mooi is het dan dat je de gelegenheid krijgt om de mensen uit je wijk in één keer te ontmoeten en plannen te maken om samen leuke dingen te doen” zei Wanda. Door het bouwen aan of uitbreiden van een netwerk worden mensen gehoord, gezien en gekend. Denk bij activiteiten aan actieve activiteiten zoals samen fietsen, wandelen of dansen. Of culturele uitstapjes als musea- of filmbezoek en creatieve activiteiten als schilderen, tekenen en fotografie of een boekenclub en samen filosoferen. Het gaat erom dat men samen een speelveld creëert om leuke dingen te gaan doen.

Hoe mooi is het dan dat je de gelegenheid krijgt om de mensen uit je wijk in één keer te ontmoeten en plannen te maken om samen leuke dingen te doen

AANMELDEN Mensen van 63 jaar en ouder die in de wijken aan de Rondweg noordoost wonen, zijn na aanmelding welkom op deze Startbijeenkomsten. Het gaat daarbij om de wijken de Velden, de Sloten, de Weiden, de Hagen, de Bermen, Centrum Oost en West, de Akkers, de Gilden en de Molens. Voor aanmelding voor 19 maart en voor meer informatie kunt u terecht op www.krachtigplushouten.nl. Geef bij aanmelding uw naam, adres, emailadres en voorkeur voor het tijdstip of geen voorkeur door. Er is plek voor 40 personen per bijeenkomst. Als u alleen belangstelling heeft voor de nieuwsbrief dan kunt u zich ook daarvoor aanmelden.

CORONAPROOF KrachtigPlus startte in 2019 (...)  in Houten noordwest met twee bijeenkomsten waar 70 personen per bijeenkomst op af kwamen. Daar vormden zich verschillende groepen, waarvan de kracht zich tijdens de coronacrisis bewees. Mensen die elkaar via de KrachtigPlus startbijeenkomsten leerden kennen en samen optrokken, zochten elkaar juist in die periode op. Ook het platform van KrachtigPlus stond voor nieuwe uitdagingen zoals het online vergaderen of samenkomen. Deze nieuwe vaardigheden blijven hen bij. ,,Daarmee bleek KrachtigPlus coronaproof te zijn. We bereikten het doel dat mensen elkaar vinden en blijven zien”, zei Wanda. ,,Gelukkig mogen we nu weer los.” Elkaar live ontmoeten blijft het fijnst.

PLEZIER De dames zelf hebben plezier in hun werk voor KrachtigPlus. Margreet krijgt er energie van ,,Ik hou ervan om activiteiten te organiseren en ontmoet verschillende mensen die ik ken van het welzijnswerk dat ik voorheen deed.” Nies houdt van de leuke contacten met de mensen: ,,Ik werk graag mee waar het gaat om mensen uit hun isolement te helpen.” Wanda vulde aan: ,,Door met mijn passie bezig te zijn, word ik gelukkig. Ik zie dat de ontmoetingen mensen raakt en hen meer betrokken maakt. Dat vind ik mooi. Dat gun ik iedereen.”

advertentie