Een deel van het voormalige ‘Wegenerpand’ aan de Essenkade zal worden gesloopt om ruimte te maken voor de woonunits.
Een deel van het voormalige ‘Wegenerpand’ aan de Essenkade zal worden gesloopt om ruimte te maken voor de woonunits. Annette Stolk

Financiering Essenkade Houten is rond

29 januari 2023 om 14:26 Politiek Tips van de redactie

HOUTEN De financiering van de plannen rond de Essenkade is na moeizame onderhandelingen eindelijk rond gekomen. Daarmee zijn de plannen om maximaal 100 asielzoekers op te vangen, circa 150 woonunits te bouwen voor spoedzoekers /jongeren en het huisvesten van maatschappelijke organisaties (Voedselbank Houten, het DoorGeefLuik en De Krachtfabriek) een flinke stap dichterbij gekomen.

door Annette Stolk – de Vries

De afgelopen maanden is door de gemeente, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), woningcorporatie Woonin (voorheen Viveste) en Zenzo (maatschappelijke ontwikkeling vastgoed) hard gewerkt om de businesscase rond te krijgen. De taakverdeling en bijbehorende risico’s zullen worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Daarmee zijn nog reële risico’s voor het wel of niet slagen van het project gemoeid.

KOSTEN 

Een deel van het voormalige ‘Wegenerpand’ aan de Essenkade zal worden gesloopt om ruimte te maken voor de woonunits. In de bestaande hal zullen de maatschappelijke organisaties worden ondergebracht. De huur van de locatie is voor een periode van 15 jaar. Het ontwerp is al besproken met de klankbordgroepen en de maatschappelijke organisaties. Met de plannen is een totaal bedrag van ongeveer vijf miljoen euro gemoeid. 

Tot de Kerst kende de businesscase nog een tekort van €740.000, maar het COA, de eigenaar van het pand, Woonin, de gemeente en de Provincie stemden in om het resterend tekort evenredig te verdelen. Voor de gemeente komen daarmee de totale kosten van dit project op € 59.000,- per jaar.

START 

In maart worden het schetsontwerp, de aanzet communitybuilding, het resultaat van het participatieproject en de voortgang van de moties gedeeld met de gemeenteraad. Het college van B en W schrijft dat het zich er bewust van is dat er een urgent maatschappelijk vraagstuk ligt omtrent de opvang van asielzoekers en spoedzoekers. De gemeente zal waar mogelijk proberen de processen te versnellen. Ze wil fungeren als aanjager van het project. In oktober zal op z’n vroegst gestart kunnen we met de realisatie van het project.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie