Wethouder Paul van Ruitenbeek tijdens de raadsvergadering over Windpark Goyerbrug van 22 september.
Wethouder Paul van Ruitenbeek tijdens de raadsvergadering over Windpark Goyerbrug van 22 september. Annette Stolk

Gemeenteraad stemt in met verklaring van geen bedenkingen Windpark Goyerbrug

23 september 2022 om 15:00 Politiek

HOUTEN De gemeenteraad van Houten heeft in meerderheid ingestemd met het afgeven van het concept verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor Windpark Goyerbrug. Daarmee is de kans op realisatie van Windpark Goyerbrug, een lang gekoesterde wens van initiatiefnemer Ruben Berendts, aanzienlijk toegenomen;

door Annette Stolk – de Vries

Het debat in de raadszaal van donderdagavond was een voortzetting van de vergadering van dinsdagavond 20 september die in verband met het late tijdstip was geschorst. Tijdens die raadsvergadering werd al duidelijk dat er binnen de coalitie onenigheid bestaat over het afgeven van de VVGB. ITH,VVD en SGP willen hiermee wachten totdat het Rijk nieuwe normen heeft vastgesteld ten aanzien van geluid, slagschaduw en afstand voor windparken op het land. Bovendien vinden die partijen dat er nog te veel vragen zijn ten aanzien van de gezondheidsrisico’s voor omwonenden. Coalitiepartner NatúúrlijkHouten is echter, samen met de oppositie, van mening dat de in opdracht van de gemeente uitgevoerde heroverweging geen nieuwe inzichten heeft gegeven. Bovendien stellen zij dat langer uitstel niet mogelijk is, omdat de rechter de gemeente heeft gedwongen voor 12 oktober een nieuw besluit te nemen.

SFEER Het windpark zorgt daarmee bij de start van het nieuwe college gelijk voor een gespannen sfeer tussen de coalitiepartijen. Willem Zandbergen (ITH) verweet wethouder Paul van Ruitenbeek (NatúúrlijkHouten) onvoldoende aan participatie te hebben gedaan. Zandbergen was bovendien geïrriteerd dat Van Ruitenbeek zijn persoonlijke mening kenbaar had gemaakt. Die wijkt, als het gaat over het aantal decibel die de windmolens mogen produceren, af van het advies van het college. ,,U werkt niet meer bij Omroep Houten. Ik ben niet geïnteresseerd in uw persoonlijke mening, maar in de mening van het college. U heeft twee keuzes, of u draagt het collegebesluit uit of u stopt ermee”, zo stelde Zandbergen. Van Ruitenbeek pareerde deze opmerking door te stellen dat hij als collegelid recht heeft op een stem, maar dat het college altijd spreekt met één mond en dat hij de gemeenteraad de adviezen geeft conform het collegebesluit.

TELEURSTELLING Coalitiepartner NatúúrlijkHouten stemde dus samen met de oppositiepartijen D66,GroenLinks, PvdA, HA!, ChristenUnie en het CDA voor het concept VVGB. Bovendien zorgden deze partijen ervoor dat het amendement werd aangenomen waarin de geluidsnormen naar maximaal 47 decibel Lden en 41 decibel Lnight verhoogd worden in plaats van de, door het college, voorgestelde 46 en 40 decibel. Al met al een teleurstellende avond voor die inwoners en omwonenden van ’t Goy die beide avonden in groten getale aanwezig waren en hoop hadden geput uit de opdracht die de gemeente had gegeven voor een heroverweging van het windpark. Dat een motie werd aangenomen waarin het college wordt verzocht inwoners en omwonenden te informeren over de verschillende geluidsmetingen rondom de bouw en na de realisatie van het windpark zal voor hen voelen als een pleister op de wonde.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie