Ellen Standhardt-Jonkers viert uitslag referendum Ruimtelijke Koers met een 'Kaagje'
Ellen Standhardt-Jonkers viert uitslag referendum Ruimtelijke Koers met een 'Kaagje' Jonkers

Uitslag van het referendum reden voor een ‘Kaagje’ op de keukentafel

18 maart 2021 om 20:15 Politiek Ruimtelijke Koers

HOUTEN De uitslag van het raadgevend referendum Ruimtelijke Koers Houten 2040 heeft een duidelijke uitslag laten zien. Bijna 66 % van de kiezers heeft zich uitgesproken tegen de plannen van de Ruimtelijke Koers. Een zware slag voor het college van burgemeester en wethouders dat zich in de afgelopen maanden juist zo sterk voor deze plannen had gemaakt. De initiatiefnemers van het referendum, Rino Jonkers, Ellen Standhardt – Jonkers en Jolanda Wijsmuller, zien hun inspanningen beloond.

Annette Stolk – de Vries


De duidelijke uitslag tegen het voorgenomen besluit van de Ruimtelijke Koers kwam voor Jonkers niet onverwacht. ,,Ik had dit referendum liever niet gehad. Keer op keer hebben wij het college en de gemeenteraad proberen te overtuigen om deze Ruimtelijke Koers niet door te zetten” zei Jonkers bij de bekendmaking van de uitslag. Hij had liever gezien dat het besluit onderdeel was geworden van de gemeenteraadsverkiezing van volgend jaar.

Wij hebben dit gedaan uit liefde voor het dorp

,,Onbedoeld kwam het referendum op ons pad, omdat mensen ons vroegen de kar te trekken. Wij hebben dit gedaan uit liefde voor het dorp. Ik ben enorm dankbaar voor de inzet van iedereen. Van de gewone man tot aan de professor. De inzet was enorm.” Hij sprak zijn vertrouwen uit in de gemeenteraad en riep hen op om de plannen van het Manifest Houtense Koers te omarmen. ,,We kunnen er met elkaar iets mooi van maken.” 

Gelijktijdig met de Tweede Kamerverkiezingen konden stemgerechtigden in Houten zich woensdag 17 maart uitspreken over het voorgenomen besluit Ruimtelijke Koers. Maar liefst 76% van alle stemgerechtigden maakten gebruik van hun stemrecht. De vraagstelling luidde: Bent u voor of tegen het voorgenomen besluit Ruimtelijke Koers Houten 2040. ‘Tegen’ stemden 65,9% , ‘voor’ stemden 32,7% van de kiezers. Het aantal blanco stemmen bedroeg 1,1% en 0,3% van de stemmen was ongeldig. 

Democratie in optima forma

UITSLAG Burgemeester Gilbert Isabella maakte de uitslag van het referendum dondermiddag 18 maart bekend. ,,Om dit referendum mogelijk te maken hebben veel mensen de afgelopen maanden onder hoge druk gewerkt,” zo liet hij weten. Op 21 stembureaus is er tot diep in de nacht geteld. Hij gaf de complimenten aan iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd. Complimenten en felicitaties waren er ook voor de grote winnaar van het referendum, Rino Jonkers. Isabella noemde het referendum als democratie in optima forma. 

REFERENDUM COMMISSIE Namens de referendumcommissie was Jan van der Valk aanwezig. Hij schetste nog eens in het kort de rol van zijn commissie. De referendumcommissie had onder meer de taak om toe te zien op neutrale berichtgeving vanuit de gemeente over de Ruimtelijke Koers. Valk: ,,Er zijn een stuk of zes klachten bij ons binnen gekomen over het gebrek aan neutraliteit.” Een evaluatie over het verloop van het referendum moet later nog uitwijzen of alles op een juiste manier is verlopen. Valk liet weten blij te zijn met de suggestie om bij deze evaluatie ook inwoners en raadsleden van de gemeente te betrekken. Isabella voegde toe dat de evaluatie van het referendum ook op de agenda van de gemeenteraad staat. 

Het is nu aan de gemeenteraad om de uitslag van het referendum te duiden

DEBAT Wethouder Sander Bos bracht als verantwoordelijk wethouder de complimenten over aan alle inwoners en aan de indieners van het referendum. ,,Ik ben blij met de vele dialogen die op sociale media over dit thema zijn gehouden en met de vele gesprekken die ik op straat heb gevoerd over dit onderwerp. Het is nu aan de gemeenteraad om de uitslag van het referendum te duiden in het daarvoor geplande debat van 30 maart. Wat Bos betreft is de uitslag van het referendum niet een sluitstuk, maar een belangrijke volgende stap. ,,We nemen deze input mee en gaan verder voorwaarts kijken en onderzoeken waar we gezamenlijk kunnen optrekken. ”

GEVOLGEN Burgemeester Isabella wilde zich niet uitlaten over de gevolgen die deze duidelijke uitslag van het referendum heeft voor het voorgenomen besluit over de Ruimtelijke Koers. ,,Dat is nu aan de gemeenteraad, zij moeten daar 30 maart over beslissen.” Ook wethouder Bos deelt die mening. ,,Wat de uitslag persoonlijk met mij doet is niet relevant. Ik heb de afgelopen maanden mijn uiterste best gedaan om iedereen te overtuigen van de kansen die de Ruimtelijke Koers biedt. Het is nu aan de gemeenteraad om te beslissen hoe het nu verder gaat.”

WAARDE De gemeenteraad zal zich in het duidingsdebat van 30 maart moeten uitspreken over de gevolgen van de uitslag van het referendum. Dan zal duidelijk worden of zij doorgaat met het voorgenomen besluit dat zij op 21 januari jl. over de koers heeft genomen. Er zijn tijdens dit duidingsdebat geen mogelijkheden meer om met moties of amendementen het voorgenomen besluit aan te passen. Dan zal ook de uiteindelijke waarde van het raadgevende referendum duidelijk worden. Luistert de raad naar de duidelijke meerderheid van haar inwoners of legt zij de uitslag toch terzijde en gaat zij door op de ingeslagen weg. Wat Jonkers betreft niet. Hij riep het college nogmaals op met een ander plan en een nieuwe visie te komen voor de noodzakelijke woningbouw. Maar eerst zal er in huize Jonkers een feestje gevierd worden. ,,De flessen champagne zijn in huis gehaald. Mijn zus heeft al toegezegd een ‘Kaagje’ op de keukentafel te gaan maken.” 

advertentie
advertentie