Aanwezige bestuurders geven samen een 'GO' voor het nieuwe Utrechtse netwerk 'Water & Klimaat.'
Aanwezige bestuurders geven samen een 'GO' voor het nieuwe Utrechtse netwerk 'Water & Klimaat.' Peter van Wieringen

Klimaattop Utrecht Zuidwest: Water- & klimaatpartners bundelen krachten voor klimaatrobuuste regio

22 oktober 2019 om 09:10 Politiek

HOUTEN ,,Het klimaat verandert, wij veranderen mee. Dat doen we door onze water- en klimaatkrachten te bundelen in een nieuw regionaal netwerk Water & Klimaat. Vanaf nu gaan we verder als partners in Water & Klimaat. Samen met de omgeving gaan we aan de slag voor een leefbare regio Utrecht Zuidwest voor iedereen," deze woorden sprak Herman Geerdes op de Utrechtse klimaattop afgelopen vrijdag 18 oktober. Hij is voorzitter van de bestuurstafel Water & Klimaat. De klimaattop stond dit jaar in het teken van klimaatadaptatie en regionale samenwerking.

17 bestuurders van 14 gemeenten uit de regio Utrecht Zuidwest, de provincie Utrecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Veiligheidsregio Utrecht bekrachtigden de nieuwe samenwerking door de samenwerkingsovereenkomst op de klimaattop te ondertekenen.  

ELKAAR INSPIREREN EN ENTHOUSIASMEREN Vertegenwoordigers van overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven hoorden op de klimaattop het laatste nieuws over de gevolgen van de klimaatverandering voor de Nederlandse Delta, de manier waarop de regio Utrecht Zuidwest zich hierop kan aanpassen en de sleutels die we in handen hebben om de impact van klimaatverandering te beperken. Maar vooral gingen ze met elkaar in gesprek, kwamen er inspirerende voorbeelden en ideeën naar boven en ontstonden nieuwe grensoverstijgende initiatieven. Hoofdgast spreker op de klimaattop was Deltacommissaris Peter Glas die zei: ,,Klimaatadaptatie is niet zomaar iets, het is een transitie. In deze transitie is het echt nodig dat we bij alle fysieke ingrepen rekening gaan houden met klimaatveranderingen én deze we deze ingrepen dus klimaatadaptief gaan uitvoeren."


SAMENWERKING EN MAATWERK CRUCIAAL Het klimaat verandert, ook de regio Utrecht krijgt steeds vaker te maken met hogere temperaturen, heftiger neerslag, aanhoudende droogte en toenemende kans op overstromingen. Gevolgen die iedereen raken. Herman Geerdes: ,,Alleen samen kunnen we Nederland leefbaar houden en daarmee onze regio Utrecht. Dat is precies waarom we bezig zijn met het maken van een regionale adaptatie strategie (RAS). De strategie moet er voor zorgen dat de regio zich de komende jaren klimaatbestendig ontwikkelt: bestand tegen de klimaateffecten te nat, te droog en te warm, alsmede overstromingen.  In deze gebiedsgerichte strategie zoeken we ook de aansluiting met andere thema's zoals de energietransitie, de circulaire economie, de bouwopgave, biodiversiteit en mobiliteit."

Op de vraag hoe pak je deze grote transitie opgave aan, geeft Herman Geerdes antwoord: ,,We willen samenwerken met alle partijen in de regio, dus we nodigen iedereen uit om mee te doen. We vragen bedrijven, overheden en bewoners om zelf, en met ons, samen te werken in de uitvoering van plannen en projecten. Als netwerk Water & Klimaat richten we ons daarbij op de speerpunten: (1) klimaatbestendige wijkontwikkeling, (2) groene, gezonde en compacte stad, (3) bereikbaarheid en veiligheid, (4) natuur, landschap en recreatie (5) een robuuste afvalwaterketen. Samenwerking en lokaal maatwerk zijn hierbij een vereiste. Dus doe vooral allemaal mee."
 

NETWERK WATER & KLIMAAT PAKT LEKKER AAN Intussen zit het netwerk Water & Klimaat niet stil. Herman Geerdes: ,,We zijn al begonnen. In tal van projecten en initiatieven zijn we bezig de regio, wijk of straat klimaatrobuuster te maken: Voor inwoners hebben we de website www.klimaatklaar.nl. Een informatief platform met inspiratie en handige tips. Inwoners kunnen hier zelf meteen mee aan de slag. We hebben extra rijkssubsidie gekregen, waarmee we vijf verschillende wijkprojecten klimaatbestendig worden aangepakt. We werken met de hele provincie samen aan de beperking van gevolgen van overstromingen."

Dit is slechts een greep uit de vele projecten die in de regio worden uitgevoerd. Iedereen kan een 'steentje' bijdragen om zijn omgeving waterrobuust en klimaatbestendig te maken. Elke stap telt. Kijk op www.klimaatklaar.nl wat jij kan doen aan het klimaat.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie