Afbeelding
Foto Pexels

Bitcoin-revolutie en de toekomst van geld

Partnercontent

Hebt u gehoord over de Bitcoin-revolutie en u afgevraagd wat de invloed daarvan zou zijn op fiatgeld? Zo ja, dan is dit wat je moet weten. 

Satoshi Nakamoto wilde met Bitcoin een revolutie ontketenen in het conventionele financiële ecosysteem. Meer dan tien jaar later heeft Bitcoin de manier veranderd waarop mensen geld bekijken. Misschien is Bitcoin een voortzetting van de geldevolutie. Van ruilhandel tot de verschijning van de Mesopotamische sjekel 5000 jaar geleden, tot goud en papiergeld, wat mensen als contant geld beschouwen is veranderd.

Dus, is Bitcoin de volgende stap in deze evolutie? Zal Bitcoin de elektronische rekeningen van de mensen bij conventionele banken en papieren biljetten vervangen? Bitcoin heeft het beeld dat mensen van geld hebben, ongetwijfeld beïnvloed. Ook werkt deze cryptomunt als een actief en een valuta. Daarom gebruiken mensen platforms zoals de Bitcoin Prime om fiatgeld in geld om te zetten.

In wezen kunt u zich bij dergelijke platforms registreren om Bitcoins te kopen of te verkopen. En deze platforms maken het innen van Bitcoins relatief makkelijker. Ook mensen die zich geen Bitcoin-miningkapitaal kunnen veroorloven, kunnen dit digitale actief op deze platforms kopen. Maar dit is slechts een aspect van de Bitcoin-revolutie.

De Bitcoin-revolutie

Bitcoin heeft belangrijke mijlpalen bereikt omdat het de eerste succesvolle cryptomunt was. De financiële crisis van 2008 zette Satoshi Nakamoto ertoe aan Bitcoin te lanceren. Volgens deze anonieme entiteit hebben de mensen hun geloof en vertrouwen in centrale banken, regeringen en particuliere banken verloren.

De Bitcoin-revolutie begon met een voorstel van negen bladzijden waarin de Bitcoin-details werden uiteengezet op de mailinglijst voor cryptografie. Deze virtuele munt beloofde te dienen als ruilmiddel, waardoor partijen financiële transacties konden verrichten met anonieme digitale identiteiten. Bovendien zou deze digitale munt geen gebruik maken van een vertrouwde tussenpersoon zoals een kredietkaartmaatschappij of een bank.

Het belangrijkste concept van Bitcoin is om het vertrouwen van mensen in financiële, publieke instellingen te vervangen door een consensusmechanisme. Bitcoin gebruikt blockchain-technologie om alle transacties op grootboeken te plaatsen. Meerdere, gedecentraliseerde computers onderhouden de database, en elke Bitcoin-gebruiker kan de transacties zien.

De rol van geld

Mensen hebben geld nodig om voor diensten of producten te betalen. Idealiter is de voornaamste rol van geld om als ruilmiddel te dienen. Tegenwoordig gebruiken sommige mensen Bitcoin als ruilmiddel. En wat sommige mensen aantrekt tot deze cryptomunt zijn lage kosten, snelle transacties en gemakkelijke waardeoverdracht. Aangezien Bitcoin een wereldwijd betalingssysteem is, kunt u met deze virtuele valuta onmiddellijk geld van het ene continent naar het andere overmaken.

Maar Bitcoin dient meer doelen dan alleen als ruilmiddel. De prijs van Bitcoin schommelt snel. De volatiliteit van Bitcoin wordt duidelijk als u kijkt naar de prijsschommelingen binnen een korte periode. Daarom handelen sommige mensen in Bitcoin om winst te maken. Bovendien betekent de beperkte reserve van Bitcoin dat de vraag op een gegeven moment het aanbod zal overstijgen. Wanneer dit gebeurt, kan de prijs van Bitcoin heel hoog worden als de huidige trend doorzet.

Daarom kopen sommige mensen Bitcoins, houden ze in portefeuille en wachten tot de prijs stijgt om ze met winst te verkopen. Misschien verklaart dit waarom het gebruik van Bitcoin als ruilmiddel niet zo goed van de grond is gekomen als de ontwikkelaars hadden verwacht.

De toekomst van geld

Bitcoin is een revolutie die heeft geleid tot het ontstaan van andere virtuele valuta. De Bitcoin-revolutie is echter niet verlopen zoals Satoshi Nakamoto had verwacht. Toch heeft deze virtuele munt de manier waarop mensen geld zien, veranderd. Het heeft sommigen ertoe aangezet de rol van regeringen en banken in de financiële sector te heroverwegen. Momenteel is Bitcoin geen algemeen aanvaard ruilmiddel.

Bovendien maakt de anonimiteit het aantrekkelijk voor ongeoorloofde en illegale transacties. Ook de volatiliteit van Bitcoin belemmert zijn levensvatbaarheid als ruilmiddel. Mensen hebben ook geklaagd over de negatieve gevolgen van Bitcoin-mining voor het milieu. Deze dingen kunnen echter in de toekomst veranderen. Bovendien neemt het gebruik van Bitcoin op verschillende plaatsen toe. Landen als El Salvador hebben Bitcoin een wettig betaalmiddel gemaakt. Zo zou Bitcoin uiteindelijk een aanvaardbare vorm van geld kunnen worden naast fiatvaluta.  

advertentie
advertentie