Afbeelding
Martin Monkel

Gemeente geeft vergunning af voor ‘Zonneveld Oosterlaak’ in ‘t Goy

29 september 2023 om 11:45 Overig

HOUTEN/’t GOY De gemeenteraad van Houten is akkoord met het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor een zonneveld nabij de Tuurdijk, ten noorden van ’t Goy. Daarmee wordt het de derde locatie binnen de gemeente Houten waar een zonneveld wordt gerealiseerd.

Annette Stolk – de Vries

Het ‘Zonneveld Oosterlaak’ draagt bij aan de ambitie van de gemeente om in 2040 energie- en klimaatneutraal te zijn en om in 2025 20% van de benodigde energie duurzaam op te wekken. Dit wil men bereiken door het opwekken van energie via windturbines en zonnevelden. Op die manier levert Houten haar bijdrage aan de Regionale Energie Strategie (RES). Hierin is onder anderen 100 hectare aan zonnevelden voorzien.

DRAAGVLAK 

De participatie van dit project kende aanvankelijk een moeizame start. Toch is er uiteindelijk een participatieconvenant afgesloten door Stichting Mooi ’t Goy en Sunvest, de initiatiefnemer voor het zonnepark. 

Tijdens een bewonersavond op 21 september heeft 90% van de aanwezige bewoners ingestemd met het voorliggende convenant. Omdat er hier geen sprake is van een lokale energie coöperatie is ervoor gekozen het dorp ’t Goy te compenseren voor de ‘last’ van het zonneveld. 

In het participatieconvenant is opgenomen dat Sunvest inwoners collectief voordeel geeft op zonnepanelen, ze gaat investeren in zonnepanelen op dorpshuis de Ploeg en/of de basisschool de Boogerd en gedurende 30 jaar wordt er jaarlijks 15.000 euro beschikbaar stelt voor een leefbaarheidsfonds.

BIODIVERSITEIT

Ter vergroting van de biodiversiteit voorzag het plan oorspronkelijk in de aanplant van acht hoogstambomen. Bewoners van de Tuurdijk konden zich hier echter niet in vinden, omdat de hoogstamboomgaard hun uitzicht zou belemmeren. Zij zien de bomen liever op een andere plek geplant. 

De gemeente was niet voornemens aan de wensen van omwonenden tegemoet te komen, omdat hiermee de biodiversiteit van het originele plan afneemt. Een ingediend amendement van ITH, SGP, VVD en NatúúrlijkHouten (de coalitiepartijen) bracht hierin echter verandering. In dit amendement wordt gesteld dat niet alleen biodiversiteit van belang is, maar ook draagvlak. Het amendement werd met een meerderheid van stemmen aangenomen.

advertentie
advertentie