Zonnepark schets
Zonnepark schets Sunvest

Informatieavond plan zonnepark Oosterlaak ’t Goy

Zakelijk

’t GOY Op donderdagavond 1 december organiseert ontwikkelaar Sunvest een informatieavond voor alle inwoners uit de Gemeente Houten. Tijdens deze avond informeren wij u over het plan voor Zonnepark Oosterlaak aan de Tuurdijk in ‘t Goy dat als initiatief is ingediend bij de gemeente Houten. De exacte locatie van het geplande zonnepark ziet u op onze website: www.sunvest.nl/zonnepark-oosterlaak/. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de informatieavond.

De bezoekers kunnen tijdens deze informatieavond vragen stellen, meedenken en feedback geven op het plan. Sunvest zal de reacties op het plan verzamelen en waar nodig en mogelijk het conceptplan verder verbeteren. Met het plan wil Sunvest de versterking van biodiversiteit als maatschappelijke meerwaarde inzetten.

ZONNEPARK OOSTERLAAK Het plangebied voor het zonnepark is circa 17 hectare en omvat zonnepanelen en natuur. Voor het zonnepark ligt de focus op een goede landschappelijke inpassing met veel aandacht voor de ontwikkeling van de biodiversiteit. Speerpunt is dat we de huidige agrarische bodemkwaliteit in stand willen houden en waar mogelijk verbeteren tijdens de periode van opwek van duurzame energie. Met de landschappelijke inpassingen die we voorstellen zal het zonnepark zoveel mogelijk uit het zicht komen van omwonenden.

De ingrepen en maatregelen die we treffen in het zonnepark zijn gerelateerd aan de fruitteelt en houden de belangen van de fruitteelt in het oog. Dit doen we door in te zetten op flora en fauna die de fruitteelt niet schaad.

De afgelopen maanden is Sunvest in gesprek gegaan met direct omwonenden en andere belanghebbenden en heeft op basis van deze gesprekken het plan in concept verder uitgewerkt.

OVER SUNVEST Sunvest is een duurzame ontwikkelaar van zonneparken, uit Utrecht. Wij onderscheiden ons door het ontwerpen, realiseren én beheren van ‘Natuurlijke Zonneparken’. Dit zijn velden met zonnepanelen waar veel aandacht is voor flora en fauna en waarbij de omgeving op verschillende manieren kan meedoen met de ontwikkeling van het zonnepark.

UITWERKING PLAN De tijdens de inloopavond verzamelde vragen en suggesties zullen we waar nodig en mogelijk meenemen in het conceptplan. Daarnaast zullen we de verzamelde vragen en suggesties na afloop publiceren op de website.

AANMELDEN VOOR DE INFORMATIE BIJENKOMST Het zal een inloopavond zijn waarbij u welkom bent op 1 december tussen 19:30 en 21:30 uur. Om vooraf een beeld te krijgen van het aantal aanwezige personen verzoeken wij u vriendelijk om uiterlijk 28 november aan te melden via onze website www.sunvest.nl/zonnepark-oosterlaak/. U ontvangt van ons een bevestiging van uw aanmelding en de locatie van de informatieavond.

Deze informatie wordt u aangeboden door Sunvest.

advertentie
advertentie