Pascal Ooms
Pascal Ooms SGP Houten

Raadspraat: Stille helden voor de democratie

6 december 2023 om 07:45 Opinie Raadspraat

Wij hebben de verkiezingen weer achter ons, en u vindt vast wat van de uitslag. Maar… heeft u er wel eens bij stilgestaan hoe bijzonder het is dat wij een uitslag hebben, waar geen discussie over de geldigheid is? Uw stem is twee keer geteld en doet ertoe. In Houten was daar een hele organisatie voor nodig. In 22 stembureaus, waren in totaal 44 stembureauvoorzitters actief, 143 stembureauleden en 143 tellers. In de stembureaus werd er strikt op toegezien, dat u uw stem vrij kon uitbrengen, zonder beïnvloeding. ‘s Avonds werden de stemmen geteld per lijst, en de volgende dag werden de stemmen nogmaals geteld door 65 medewerkers van het gemeentehuis en 35 vrijwilligers. In totaal hebben 372 vrijwilligers zich belangeloos ingezet voor een zo zuiver mogelijke uitslag.

Verkiezingen zelf zijn op zichzelf al bijzonder. In het oude Griekenland, bekend als bakermat van de democratie, kon je helemaal niet kiezen. Daar werd ongeveer 10% van de bevolking in een soort parlement ‘ingeloot’. Ook in onze gemeente hebben we loting toegepast, namelijk bij het vormen van een burgerberaad voor de klimaatplannen. Dit burgerberaad heeft een adviserende rol, omdat per wet de gemeenteraad het hoogste orgaan is in de gemeente. De plannen van dit burgerberaad komen daarom begin volgend jaar in de gemeenteraad.

In Nederland hebben wij nu ruim 100 jaar algemeen kiesrecht. Vrije verkiezingen zijn op veel plekken op de aarde niet normaal. En zeker niet een goed georganiseerde machine, waarbij ieder stem netjes geteld werd, zoals in Houten. En dat dankzij, 372 vrijwilligers, die zich belangeloos ingezet hebben. Zeg maar gewoon: stille helden voor de democratie.

SGP-Houten wenst u alvast een bijzondere periode toe van kerst, de viering van de komst van Jezus Christus op aarde, en een mooie uitgang van het jaar.

Pascal Ooms,
Raadslid SGP Houten

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie