De Molenzoom is één van de locaties waar mogelijk snel gebouwd kan worden.
De Molenzoom is één van de locaties waar mogelijk snel gebouwd kan worden. Annette Stolk-de Vries

Woonvisie 2021-2030: Bouwen voor Houtenaren en betaalbaar bouwen

16 december 2021 om 16:02 Nieuwbouw

HOUTEN De gemeenteraad van Houten heeft in de raadsvergadering van 14 december ingestemd met de woonvisie 2021-2030. Met deze visie geeft het college richting aan het gewenste woningbouwprogramma van 4.750 woningen in de periode tot 2040. Doelstelling is de doorstroming op de huizenmarkt te stimuleren, kansen te bieden aan starters, woningzoekenden naar sociale huurwoningen en aan bijzondere doelgroepen.

door Annette Stolk – de Vries 

Het college noemt in zijn visie een aantal speerpunten. Meer bouwen en de juiste woningen bouwen is daar één van. Voor ongeveer 1.000 van de in totaal 4.750 toe te voegen woningen bestaan al min of meer concrete plannen. Andere speerpunten zijn onderen meer: invulling geven aan huisvestingsopgaven wonen & zorg, woonbehoefte van ouderen faciliteren, kansen voor Houtense starters verbeteren, kansen verbeteren voor doelgroepen waarvan het inkomen te hoog is voor sociale huur maar te laag om een koopwoning te betalen, de huisvesting van arbeidsmigranten, woonwagenstandplaatsen en het faciliteren van Houtense wooninitiatieven.

BETAALBAAR Een amendement ingediend door D66, CDA en HA! waarin het college wordt opgeroepen de betaalbaarheid van de woningvoorraad uit te werken in plaats van te monitoren werd unaniem door de raad aangenomen. Tevens was de raad unaniem van mening dat het college lokale mogelijkheden en landelijke beleidsruimte moet gebruiken voor bouw voor Houtense woningzoekenden (Motie van SGP, ITH en Groep Aanen). Daarbij moet het college zich inzetten om een substantieel deel van de beschikbaar komende woningen aan Houtenaren te laten toekomen.

VIVESTE Zorgen zijn er in de gemeenteraad over mogelijke samenwerkingsvormen/ fusieplannen tussen woningverhuurder Viveste en Mitros. Eef Stiekema (VVD) diende mede namens Groep Aanen, SGP, ITH en GroenLinks een motie in waarin staat dat een eventuele reorganisatie niet ten koste mag gaan van Houtense belangen. Ook deze motie kon rekenen op de steun van de gehele raad.

TINY HOUSES SGP en het CDA riepen het college te onderzoeken hoeveel en onder welke condities verschillende typen tiny houses zouden kunnen worden gerealiseerd in Houten. Tiny houses passen volgens de indieners van de motie goed bij het karakter van een jong dorp met stadse gezichten en zouden aansluiten bij de wensen van jonge startende woningzoekenden. Deze motie werd met een meerderheid van stemmen aangenomen.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
advertentie
advertentie