Afbeelding
Annette Stolk

Plan van aanpak voor het aardgasvrij maken van de wijk De Polder

13 september 2023 om 16:00 Natuur en milieu Tips van de redactie

Annette Stolk – de Vries

HOUTEN De gemeente gaat de komende twee jaar werken aan een plan van aanpak om De Polder als eerste wijk aardgasvrij te maken in Houten. Daarbij worden vijf doelgroepen onderscheiden die vanuit de gemeente zo goed mogelijk zullen worden gefaciliteerd. Ontzorgen van inwoners staat daarbij voorop.

Houten heeft de ambitie om in 2040 volledig energieneutraal en aardgasvrij te zijn. De wijk De Polder is door de gemeente uitgekozen om als eerste wijk aardgasvrij te worden. In het afgelopen voorjaar heeft men daarover in de wijk vier bewonerssessies, verdeeld over twee avonden, gehouden. De informatie die toen opgehaald is wordt de komende twee jaar door de gemeente verwerkt tot een plan van aanpak.

FACILITEREN

wethouder Paul van Ruitenbeek (Energietransitie en Duurzaamheid). ,,We constateerden dat er veel draagvlak is om aardgasvrij te worden, maar dat er onder inwoners ook veel vragen leven.” Om die vragen en zorgen zo goed mogelijk te bundelen zijn er vijf doelgroepen onderscheiden: particuliere woningeigenaren, huurders, Vereniging van Eigenaren (VVE), scholen en gemeentelijk vastgoed. Van Ruitenbeek: ,,De trajecten voor deze doelgroepen willen we de komende jaren zo goed mogelijk uitlijnen en faciliteren.”

PLAN

De gemeente wil de komende twee jaar experts te laten uitzoeken hoe die ondersteuningsstructuur zo goed mogelijk opgezet kan worden. Daarbij zal bijvoorbeeld gekeken worden of er afspraken gemaakt kunnen worden met aannemers over kwaliteit en beschikbaarheid. Nauwe samenwerking zal er bovendien plaatsvinden met woningcorporatie Woonin. ,,Wij zijn blij met de inzet van Woonin op dit gebied. De wijze waarop zij hun woningen gaan verduurzamen kan dienen als voorbeeldfunctie voor de wijk”, aldus Van Ruitenbeek. De gemeente wil ook inzetten op ondersteuning van VvE’s en schoolbesturen. Voor het aardgasvrij maken van gemeentelijk vastgoed is de gemeente zelf verantwoordelijk.

ONTZORGEN

Met het bundelen van kennis en kunde wil de gemeente het aardgasvrij en energieneutraal maken van woningen en vastgoed zo veel mogelijk faciliteren. Op provinciaal niveau is er de ontwikkeling van Energiedienstenorganisaties (M-EDO). Betaalbaarheid en realiseerbaarheid staan hierbij voorop. De uitdaging is het klimaatakkoord naar de keukentafel te brengen. Van Ruitenbeek: ,,Er is geen verplichting aan deelname, maar wij willen bewoners op allerlei manieren stimuleren om te verduurzamen. Ontzorgen is daarbij van groot belang.” Tijdens de raadsvergadering van 24 oktober zal de gemeenteraad zich gaan uitspreken over de goedkeuring van middelen en inzet ten aanzien van dit onderwerp.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie