Remke links en Anja rechts op het beeldscherm tijdens de online Atlas Werkconferentie
Remke links en Anja rechts op het beeldscherm tijdens de online Atlas Werkconferentie Irene van Valen

Tuin der Tuinen in Houten is een ‘geluksplek’

Natuur en milieu

HOUTEN Anja Roubos en Remke Perk-Jansen, kerngroepleden van Tuin der Tuinen, zijn geïnterviewd door Marion van Amelrooij en Liesbeth Paardekooper van geluksplekken.nl. Zij onderzochten initiatieven rondom verduurzaming voor het RIVM, ministerie van IenW en voor Atlas Leefomgeving. Zij ontdekten in Houten een geluksplek door de hoeveelheid groen binnen de rondweg, de fietsinfrastructuur en de inrichting van het buitengebied. Daarnaast ontdekten zij veel inwoners initiatieven, zoals de Techniekfabriek en Tuin der Tuinen en het grote aantal vrijwilligers dat zich in Houten inzet.

Irene van Valen

Tijdens een online werkconferentie met thema ‘van praten naar doen’ vertelden Anja en Remke over Tuin der Tuinen en hoe hun initiatief vorm kreeg. Hun kracht zat in het bottom-up werken. Dat betekent dat niet de gemeente aan de top, maar inwoners van onderaf een initiatief ontplooien en de gemeente daarin mee vragen. Dit soort initiatieven lijken te werken, omdat andere inwoners er makkelijker bij aanhaken dan bij top-down initiatieven. Als bottom-up en top-down elkaar dan voeden wordt het succesvol.

PODIUM Wat betreft de onderzoekers werkt Tuin der Tuinen zo goed, omdat het startte vanuit het hart, waar zelfs naïviteit mag bestaan. De lange adem lag bij hen in het wachten op de ontwikkelingen in de bouw. Nadat dat rond was bleek het zaak om mensen erbij te vragen die kennis van zaken hebben om de droom waar te maken. Toen het initiatief van de grond komt, bleek het alles waard, beaamden Anja en Remke. Zij zien de plek die zij voor ogen hadden na jaren wachten nu van de grond komen: een podium waar mensen elkaar kunnen ontmoeten in het groen.

advertentie