Afbeelding

Hulp van gemeente voor inwoners en organisaties

Maatschappelijk

HOUTEN De gemeente gaat inwoners en maatschappelijke organisaties die door de energiecrisis en de inflatie in de problemen komen helpen. De gemeente had van het Rijk al €375.000,- ontvangen voor het energiezuiniger maken van woningen voor minima. Daarnaast heeft de gemeente nu zelf een Armoedefonds ingesteld. In dit fonds is een bedrag van €250.000,- euro beschikbaar om inwoners te helpen die in de schulden dreigen te belanden.

Annette Stolk – de Vries

Het Armoedefonds is op verzoek van de gemeenteraad tot stand gekomen. In de raadsvergadering van 10 november jl. diende ITH samen met NatúúrlijkHouten en SGP een amendement in waarbij het college van B&W opgeroepen werd een Armoedefonds in te stellen. Een motie van GroenLinks en PvdA, gesteund door HA!, D66 en ChristenUnie met daarin een oproep voor een actieplan ter voorkoming van armoede sloot hierop aan. Zowel het amendement en de motie werden door de gemeenteraad unaniem aangenomen.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES Ook maatschappelijke organisaties op het gebied van sport, cultuur en welzijn hebben last van de gestegen energiekosten. Het Rijk heeft voor deze organisaties al maatregelen ter tegemoetkoming van de gestegen energielasten aangekondigd. Omdat de concrete uitvoering van deze maatregelen nog op zich laat wachten wil het college de gemeenteraad voorstellen om voor maatschappelijke organisaties een tijdelijke regeling in te voeren met een maximum van €150.000,- euro voor het eerste half jaar van 2023.

ARMOEDEFONDS Met het instellen van het Armoedefonds wil de gemeente maatwerk aan inwoners bieden. Wethouder Sander Bos (VVD): ,,We werken hierbij nauw samen met onze betrokken maatschappelijk partners zoals De Voedselbank, van Houten&co en Stichting Leergeld.” De inzet van het college is dat meer mensen met een minimuminkomen gebruik kunnen maken van bijzondere bijstand, specifiek voor energiekosten. Inwoners die nu buiten bepaalde regelingen vallen, of inwoners met betaalachterstanden moeten direct geholpen kunnen worden door Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Naast energie kan het ook gaan om huur of zorgkosten. Stichting Leergeld Houten zal extra subsidie ontvangen voor het maken van extra kledingpakketten voor kinderen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur ontvangt extra geld, omdat zij meer aanvragen van inwoners ontvangen voor zwem,-en sportlessen. Een ander concreet project is het aanbieden van energiezuinig witgoed aan inwoners in acute financiële nood van wie bijvoorbeeld een wasmachine of koelkast kapot is aangegaan. Dit project loopt via Stichting Urgente Noden Lekstroom.

ENERGIEBESPAARCOACHES De gemeente ondersteunt bovendien EnergieRijk Houten bij hun inzet van energiebespaarcoaches. De energiecoaches geven praktische tips en voeren kleine energiemaatregelen uit bij inwoners thuis. Zaterdag 26 november gaan raadsleden samen met EnergieRijk Houten op pad in de wijk De Weide. Tussen 12.00 en 15.00 uur gaan zij van deur-tot-deur met bewoners in gesprek hoe je op een eenvoudige wijze in huis energie kunt besparen. Wethouder Bos: ,,We willen ons uiterste best doen om zoveel mogelijk mensen en organisaties te bereiken die voor hulp in aanmerking komen.” Binnenkort zal de wethouder zelf op de markt staan om te flyeren.

Meer informatie over ondersteuning van inwoners in financiële onzekerheid is te vinden op www.houten.nl/geldzorgen. Informatie voor maatschappelijke organisaties is te vinden via subsidie@houten.nl.

advertentie
advertentie