Burgemeester Gilbert Isabella
Burgemeester Gilbert Isabella Gemeente Houten

Burgemeester Isabella ‘not amused’ over besluit COA

Maatschappelijk

HOUTEN Dinsdag 9 augustus ontving de gemeente Houten van het Centraal Orgaan opvang Asielzoeker (COA) het bericht dat er vanaf woensdag 10 augustus tijdelijk asielzoekers gehuisvest worden in het Van der Valk hotel in Houten. Het gaat om tijdelijke opvang van 135 mensen voor ongeveer vier weken. Na deze periode worden er gedurende de periode van maximaal vijf maanden 60 personen opgevangen. Dit alles om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten.

Annette Stolk – de Vries

In een reactie laat burgemeester Gilbert Isabella weten overvallen en ‘not amused’ te zijn door deze stap van het COA. Isabella: ,,We hebben in Houten een goede traditie om mensen in nood te helpen. Belangrijk hierbij is dat de gemeente naar draagkracht haar bijdrage te leveren. Dat komt de draagkracht onder de bevolking ten goede. Wat die draagkracht is moet je het gemeentebestuur laten aangeven, zodat zij de opvang kan organiseren en faciliteren.”

ESSENKADE In Houten ligt sinds het voorjaar het plan op tafel om 100 vluchtelingen en 150 jongeren, spoedzoekers of bijvoorbeeld statushouders voor de duur van maximaal 15 jaar in tijdelijke woonunits op te vangen aan de Essenkade, op het voormalige terrein van het Utrechtse Nieuwsblad. In het gebouw zelf is ruimte beschikbaar voor diverse maatschappelijke organisaties zoals De Krachtfabriek, de Voedselbank en het Doorgeefluik. Isabella: ,,We zijn als gemeente druk bezig deze plannen vorm te geven. We hebben te maken met allerlei regels, met name op het gebied van volkshuisvesting. Dat kost gewoon tijd. In de gemeenteraad is bovendien afgesproken dat deze plannen financieel dekkend moeten zijn.”

BEGRIP De tijdelijke opvang door het COA afgelopen woensdag van 135 mensen in het Van der Valk hotel overviel het college. Isabella: ,,We hebben begrip voor het COA om iets aan de situatie in Ter Apel te doen, maar we werden verrast door deze stap en voelen ons hierdoor overvallen. Ook omdat we geen formele rol bij deze stap vanuit het COA hebben en dus ook geen formeel bezwaar kunnen maken. Ik heb echter ook begrip voor het gevoel bij burgers dat voor vluchtelingen van alles uit de kast wordt gehaald en alles ineens lijkt te kunnen, terwijl zij bijvoorbeeld al tien jaar op een wachtlijst voor een woning staan. Ik wijd dit aan een gebrek aan politieke sturing vanuit Den Haag. Daar lopen we als burgemeesters voortdurend tegen aan en met ons de samenleving.”

KRITIEK Isabella uit forse kritiek op de handelswijze van het Rijk. ,,Het lijkt af en toe wel of de burgemeesters en de gemeenten als het duizend dingen doekje van het Rijk worden gebruikt. Zij krijgen zaken niet voor elkaar, weten het niet op te lossen en gooien het vervolgens over de schutting bij de gemeente en de burgemeester. Zo werkt het echter niet. Wat je vervolgens ziet is dat er spanning ontstaat in de samenleving en dat moeten we gewoon niet hebben.” Zijn ergernis over de gang van zaken zoals ze nu zijn gelopen met de opvang in het Van der Valk hotel is voelbaar. Isabella: ,,We zijn als gemeente in overleg met het COA over de Essenkade en nu overvallen ze ons hiermee. We hebben begrip voor de opvang van vluchtelingen, zijn hier niet op tegen. Daar is geen discussie over, maar doe dit als COA op een fatsoenlijke manier door met ons om tafel te blijven zitten. Zorg voor goede randvoorwaarden voor onze inwoners, bedrijven en de vluchtelingen. Het lokaal bestuur kan dit, omdat we zo dicht bij de burgers staan. Waar ik geen begrip voor heb is dat Den Haag het zo uit zijn vingers laat glippen en niet luistert naar de oproep van lokale bestuurders om ruimte te geven om in de samenleving draagvlak te creëren. Samen kom je namelijk verder.”

ONGENOEGEN Ofschoon de burgemeester begrip heeft voor gevoelens van ongenoegen vindt hij de manier waarop dit op de sociale media geuit wordt jammer. ,,Ik zou een oproep willen doen hiermee op te houden. Respecteer ieders mening en opvatting. Je mag het met de gang van zaken oneens zijn en ik wil het ook graag horen. Ik hoor graag waar het ongenoegen vandaan komt en wil graag aan ontevreden inwoners uitleggen waar het college mee bezig is en waarom we soms dingen moeten doen zoals ze zijn voorgeschreven. Maar laten we elkaar niet gaan uitschelden op sociale media, dat helpt niemand. Jezelf niet, een ander niet en de vluchteling niet. Het leidt alleen maar tot verstoorde verhoudingen.”

SAMENLEVING Isabella gelooft in de kracht van de Houtense samenleving en zegt te blijven zoeken naar verbinding. ,,We hebben echt oren en ogen voor de noden van onze inwoners. We vergeten echt onze eigen mensen niet, maar het lokale bestuur is nu eenmaal afhankelijk van de regelgeving vanuit het Rijk. Wij gaan wel stoeien met het Rijk, laat dat maar aan ons over. Laten we met elkaar op lokaal niveau kijken hoe we de handen ineen kunnen slaan om hetgeen van ons wordt verwacht op een goede manier te doen. We blijven ons als college inzetten om de Essenkade gerealiseerd te krijgen onder de voorwaarden die de gemeenteraad ons heeft meegegeven. Dit plan gaan we verder uitwerken in samenspraak met de buurt en de omgeving.”

advertentie
advertentie