Aandacht gevraagd voor nieuwbouw voor senioren
Aandacht gevraagd voor nieuwbouw voor senioren Archief BDUMedia

De verkiezingsprogramma’s 2022 en de bouw van passende seniorenwoningen

3 maart 2022 om 12:08 Gemeenteraadsverkiezingen

HOUTEN De initiatiefnemers van een Knarrenhof in Houten hebben alle verkiezingsprogramma’s getoetst aan het geclusterde wonen en dat als volgt verwoord. 

Alle 10 politieke partijen in Houten geven in hun verkiezingsprogramma’s van 2022 ruime aandacht aan wonen. Dat is niet verwonderlijk want één van de belangrijkste taken van de gemeente is het zorgen voor voldoende en passende woonruimte voor haar bevolking. Aandacht voor wonen is des te belangrijker omdat er al jarenlang een wooncrises is in Nederland, die blijkbaar nu pas in de politiek breed wordt erkend.

Het is nu in Houten vrijwel onmogelijk om voor starters een fatsoenlijke en betaalbare woning en voor senioren een geschikte levensloopbestendige woning te vinden. Daarbij zijn de wachtlijsten voor sociale huur in Houten opgelopen tot meer dan tien jaar.

De verkiezingsprogramma’s 2022 benoemen allerlei aspecten die met wonen te maken hebben; locatie nieuwbouw (NW, oost en/of centrum), doorstroming, woonconcepten (appartementen, gezinswoningen, knarrenhoven, hoog of laagbouw), percentages sociale huur, duurzaamheid, sociale cohesie, woonomgeving, bereikbaarheid, betrekken bewoners bij de bouw (participatietrajecten tot en met CPO) etc.

Enkele partijen leggen een relatie tussen type woning en de zorgvraag; met als voorbeeld levensloopbestendige woningen. Het wonen in dit soort woningen vermindert de zorgvraag. Bovendien kunnen senioren langer thuis wonen, hetgeen de WMO-wet aan de gemeenten voorschrijft.

Sommige partijen gaan wat dieper in op de relatie woningconcepten en zorg. Zo geven NatúúrlijkHouten, het CDA en ITH uitgebreid aandacht aan het succesvolle Knarrenhof- concept, terwijl andere partijen het clusterwoningen- concept nauwelijks noemen.

Een Knarrenhof is een beproefd concept, waarin jonge ouderen en oudere jongeren samenwonen in een cluster (hofje) van circa 20 woningen (1/3 koop, 1/3 huur/1/3 sociale huur), elkaar graag helpen en zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen.

Er wordt veel ruimte geboden om dingen samen te doen in bijvoorbeeld de gemeenschappelijke ruimte die bij het concept hoort, en ook te gebruiken is door buurtbewoners. Bij de bouw van een Knarrenhof kan iedere bewoner zelf aangeven wat zijn of haar wensen zijn omdat bewoners in de planfase al betrokken worden. Zo hebben de 7 Knarrenhoven die de laatste 8 jaar in Nederland zijn gebouwd laten zien dat het wonen in een Knarrenhof niet alleen de WMO-kosten vermindert (met €700 per huishouden per jaar!), maar ook dat het welzijn van de bewoners aanmerkelijk hoger scoort dan bij senioren in andere woningen.

Cluster wonen zoals in een Knarrenhof is dus HET antwoord op de wooncrisis en op de dreigende zorgverleningscrisis.

Tegen deze achtergrond zou verwacht mogen worden dat in de verkiezingsprogramma’s ook wordt vermeld dat clusterwoning -concepten zoals Knarrenhof voorrang krijgen bij het verwerven van geschikte en betaalbare locaties (al dan niet met een grondpositie van de gemeente). Inmiddels zijn er meer dan 400 inschrijvingen voor een Knarrenhof in Houten.

Initiatiefgroep Knarrenhof Houten

advertentie
advertentie