De parkeerplaatsen van Albert Heijn Oude Dorp aan de voorkant verplaatsen volgens de plannen naar de achterkant.
De parkeerplaatsen van Albert Heijn Oude Dorp aan de voorkant verplaatsen volgens de plannen naar de achterkant. Agnes Corbeij

Martijn Steenman: ‘Nu kunnen we eindelijk weer vooruit’

16 februari 2022 om 16:06 Economie

HOUTEN Martijn Steenman, eigenaar van de Albert Heijn op het Oude Dorp, is blij dat de gemeenteraad gisteravond de Ontwikkelvisie Oude Dorp heeft aangenomen. Een amendement van GroenLinks en D66 waarin stond dat de uitbreiding maximaal 330 m2 mocht beslaan en het totale aantal parkeerplaatsen niet mocht toenemen, werd afgewezen. Steenman is opgelucht. 

door Agnes Corbeij

De Ontwikkelvisie Oude Dorp is een veelbesproken onderwerp. Het gaat over veel meer dan de uitbreiding van de Albert Heijn, zoals herontwikkeling van De Grund en de Van Harte School, parkeren en het historische karakter van het Oude Dorp. Vooral dat laatste is iets waar veel inwoners grote waarde aan hechten. Ook de verkeersveiligheid is een heikel punt. 

ALLES PLAT Het opstellen van de Ontwikkelvisie heeft 2,5 jaar geduurd. Steenman is blij dat de kogel eindelijk door de kerk is. ,,Het is goed voor het Oude Dorp. Al die tijd ligt alles plat. Niet alleen mijn plannen en die voor De Grund, maar ook die van vele andere ondernemers en inwoners. Alle plannen moeten getoetst worden aan de Toekomstvisie, dus nu kunnen we weer vooruit.”

Na de zomer startte Steenman zelf een participatietraject op met omwonenden. Steenman vindt hen de belangrijkste partner in de discussie. ,,Als de omwonenden een goed gevoel hebben over onze uitbreidingsplannen, hebben we het goed gedaan.” 

VERKEER Dat is nog niet het geval, de stemming lijkt nog verdeeld. Veel mensen zijn bezorgd over een toename van de hoeveelheid verkeer van klanten en toeleveranciers. In een video voor de klankbordgroep die Steenman liet maken, legt een architect en stedenbouwkundige uit wat precies de plannen zijn. Een uitbreiding van de supermarkt met 700 m2 en verplaatsing van de parkeerplaatsen naar de achterkant van de supermarkt. 


Omwonenden maken zich zorgen dat een uitbreiding van de supermarkt meer verkeer, waaronder vrachtwagens van leveranciers, aantrekt. - Agnes Corbeij

Ook legt een verkeerskundige in de presentatie uit wat de gevolgen zullen zijn voor het aantal verkeersbewegingen. Tijdens het drukste uur zou het gaan om een toename van het aantal verkeersbewegingen van 2 naar 4 per minuut. Daarbij is steeds uitgegaan van het slechts denkbare scenario, aldus de verkeerskundige.

WONINGEN Ander onderdeel van de plannen is het bouwen van 10 kleine woningen op het terrein achter de supermarkt en een aantal wooneenheden bovenop de supermarkt. Het zijn echt schetsen, benadrukt Steenman. ,,Nu de visie er ligt, kunnen we pas echt gaan ontwerpen. Dat betekent ook dat er nog van alles kan veranderen.” 

Met die voorwaarden was het allemaal veel moeilijker geworden.
Wel zijn er wensen en dromen. Steenman: ,,Ik wil heel graag dat de tien kleine woningen voor senioren of starters worden, of misschien een woongroep. Ook willen we dat onderdeel van het plan circulair bouwen.” Of die ambities gerealiseerd kunnen worden, kan Steenman nog niet zeggen. ,,Het moet wel betaalbaar zijn uiteraard. Maar de wens is er zeker.”

LIMIET De raad verwierp een amendement waarin de uitbreiding werd gelimiteerd op 330 m2. In de vorige vergadering werd een amendement afgewezen waarin stond dat er geen verstening mocht plaatsvinden op het terrein, wat de woningen onmogelijk zou maken. Steenman is blij dat beide amendementen afgewezen werden. ,,Met die voorwaarden was het allemaal veel moeilijker geworden.”

Toch is niets onmogelijk, stelt Steenman. ,,Ik ben optimistisch, ook met strenge voorwaarden waren we er wel uit gekomen. Maar je ontwerpt toch het liefste zonder strakke kaders.” Daar gaat Steenman de komende tijd mee bezig. Ook rondt hij het participatietraject af. ,,Op dit moment wordt het eindrapport geschreven. Dat gaat dan naar de fracties. Ik verwacht dat zij er vragen over hebben, die we graag beantwoorden.”

Omwonenden maken zich zorgen dat er bij een uitbreiding van de supermarkt meer vrachtwagens moeten laden en lossen.
advertentie
advertentie