Afbeelding
Martin van Genderen

IVN wandeling langs het lint- en liniepad op 11 december

Activiteiten

HOUTEN Het lint- en liniepad, is een wandelroute van ruim 9 km, die dwars door de Stelling van Honswijk en over het terrein van Fort Honswijk zelf loopt. 

Het IVN: ,,Wij blijven op het Eiland van Schalkwijk waar de Nieuwe Hollandse Waterlinie bijzonder fraai bewaard gebleven. Fort Honswijk vormt samen met het Lunet aan de Snel, Werk aan de Korte Uitweg, Gedekte Gemeenschapsweg, Werk aan de Groene Weg, Werk aan de Waalse Wetering, het inundatiekanaal en de open schootsvelden een bijzonder mooi geheel. En sinds 2016 zijn ook Fort Honswijk en het Lunet aan de Snel toegankelijk geworden voor mens en/of vleermuis. We gaan genieten van het landschap dat door deze bijzondere bouwwerken juist goed is bewaard!”

De start is bij Pand Pannenkoek, Provincialeweg 1 in Schalkwijk - waar voldoende parkeergelegenheid is - op zaterdag 11 december om 13.00 uur. Aanmelden kan bij Pieter van den Tillaard, email penevdtillaard@solcon.nl.

advertentie
advertentie