De Leerlingenraad van obs De Bijenkorf reikte het rapport van de Fietsersbond Houten uit.
De Leerlingenraad van obs De Bijenkorf reikte het rapport van de Fietsersbond Houten uit. Annette Stolk - de Vries

Route naar school kan veiliger, Fietsersbond Houten pleit voor maximum snelheid van 20 kilometer per uur

26 mei 2023 om 16:27 Verkeer en vervoer Tips van de redactie

HOUTEN De route van Houtense basisschoolleerlingen naar school kan veiliger. Dat is de conclusie van een onderzoek uitgevoerd door de Fietsersbond Houten in samenwerking met de gemeente Houten. De Fietsersbond pleit daarom voor een uniforme maximumsnelheid op de fietspaden binnen de bebouwde kom van 20 kilometer per uur. 

Annette Stolk – de Vries 

Houten kent binnen de Rondweg een unieke fiets-structuur. Vrijwel overal heeft de fiets voorrang op de auto. Van de kinderen die meededen aan de enquête heeft 82 % aangegeven met een veilig gevoel naar school te fietsen. Toch geeft 71% van de kinderen aan dat het nog veiliger zou kunnen. Met name tijdens de aanvangstijden van de basisscholen is het spitsuur op de fietspaden en hebben kinderen regelmatig te maken met berijders van scooters, e-bikes en bakfietsen die te hard rijden. 

DRUK Vooral rond aanvangstijd is de situatie bij veel scholen rommelig en druk, zo valt in het rapport te lezen. Arriverende en parkerende auto’s en taxibusjes zijn niet overal voldoende gescheiden van fietsende en lopende kinderen waardoor er zich risicovolle situaties voordoen. Bovendien hebben de onderzoekers vastgesteld dat er bij de scholen weliswaar voldoende fietsklemmen zijn, maar dat deze voor minder dan de helft worden gebruikt. Oorzaak hiervan is dat de maat van de klemmen en de onderlinge afstand niet berekend is op de fietsen die tegenwoordig door de jongeren wordt gebruikt. 

AFSTAND Binnen de Rondweg woont een kwart van de kinderen op loopafstand (minder dan 500 meter) van hun school. Twee derde woont op 500 meter tot drie kilometer van school. Van de kinderen die verder weg wonen gaat ongeveer de helft met de fiets en de helft met de auto naar school. De keuze voor de auto lijkt verband te hebben met de buitenschoolse opvang (BSO). Veertig procent van de kinderen gaat na school naar de BSO. Daarvan gaat de helft lopend of met de fiets en een derde met de elektrokar. Tot negen jaar worden leerlingen relatief vaak met de auto gebracht. 

Ofschoon het in Houten al heel veilig is om met de fiets naar school te gaan en er weinig ongelukken gebeuren, moeten we niet achteroverleunen

RAPPORT De leerlingenraad van o.b.s. De Bijenkorf overhandigde donderdagmiddag 25 mei een exemplaar van het rapport aan wethouder Wouter van den Berg (Mobiliteit en Bereikbaarheid.) Exemplaren waren er ook voor Jaap Kamminga van de landelijke Fietsersbond en schooldirecteur Jonneke Reichert, die het rapport namens alle 24 basisscholen van de gemeente Houten in ontvangst nam. Wethouder van den Berg complimenteerde de Fietsersbond Houten met het uitgevoerde onderzoek en het rapport. ,,We gaan de conclusies uit het rapport bestuderen. Ofschoon het in Houten al heel veilig is om met de fiets naar school te gaan en er weinig ongelukken gebeuren, moeten we niet achteroverleunen. We werken blijvend aan het veilig houden van Fietsstad Houten.”

VOORBEELD Complimenten kwamen er ook van Kamminga: ,,Fietsstad Houten is de rest van Nederland ver vooruit. Het is een rapport om echt mee aan de slag te gaan en kan als voorbeeld dienen voor anderen om het fietsen nog veiliger te maken.” Wethouder van den Berg sloot de bijeenkomst af met een oproep aan de kinderen om hun ouders aan te sporen ook bij slecht weer de auto thuis te laten staan en op de fiets naar school te komen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie