Zorgfraudezaak gezinshuis Helder in Cothen werd besproken bij de rechtbank in Arnhem
Zorgfraudezaak gezinshuis Helder in Cothen werd besproken bij de rechtbank in Arnhem De Rechtspraak

Zorgfraudezaak gezinshuis Helder in Cothen bij de rechtbank: ‘kinderen raakten meer beschadigd’

Rechtbank

COTHEN/ARNHEM Een verdrietige zaak met alleen maar verliezers. Zo vatte een van de partijen in de zorgfraudezaak rond gezinshuis Helder in Cothen een lange dag op de Arnhemse rechtbank samen, op dinsdag 28 juni. De rechtbank buigt zich in een civiele procedure over de vraag wie aansprakelijk is voor ruim 1,2 miljoen euro zorggeld dat niet goed zou zijn besteed. Wat er precies gebeurd is met het geld, dat bedoeld was voor behandeling van de kinderen in het gezinshuis, is nog steeds niet duidelijk.

door APA Tekst

Het gezinshuis maakte deel uit van de franchise stichting Driestroom, die als hoofdaannemer van de gemeente verantwoordelijk was voor de jeugdzorg die in Cothen werd geleverd. De gemeente Wijk bij Duurstede spande een zaak aan tegen zowel Driestroom als gezinshuis Helder, toen uit onderzoek bleek dat de geleverde zorg onder de maat was. Stichting Driestroom stelt op haar beurt het gezinshuis aansprakelijk en zegt het geld aan de gemeente te willen terugbetalen.

VEEL KINDEREN In de periode van 2015 tot 2020 werden kinderen met een zware jeugdhulpindicatie in het gezinshuis geplaatst. In sommige perioden zouden er wel 15 tot 20 kinderen tegelijk in het gezinshuis zijn opgevangen. Voor de zorg die deze kinderen nodig hadden, ontving het gezinshuis geld van de gemeente Wijk bij Duurstede, maar ook van andere gemeenten. Maar in 2020 kwamen misstanden aan het licht. Er zou onvoldoende zorg zijn geleverd, zorg zou niet van goede kwaliteit zijn en de vrouw van het echtpaar dat het gezinshuis runde, gaf zich onterecht uit voor orthopedagoog. Ook zou er onbevoegd EMDR therapie zijn uitgevoerd. Driestroom zegde naar aanleiding van het onderzoek de overeenkomst met het gezinshuis op.

Inmiddels is het gezinshuis gesloten en wijzen alle betrokken partijen naar elkaar. Het kostte de rechtbank de nodige moeite om te achterhalen hoe de procedure van plaatsing en financiering werkte en wie op welk moment verantwoordelijk was. De gemeente verwijt Driestroom en gezinshuis Helder dat ze proberen twijfel te zaaien, waardoor de schade moeilijk is vast te stellen. 

FRAUDE Driestroom had beter toezicht moeten houden, maar volgens de gemeente zijn ze beiden aansprakelijk voor de fraude. Het beeld dat uit het onderzoek naar voren kwam, noemde de gemeente ‘ontluisterend’. Uit gesprekken met 8 voormalig medewerkers en oud-cliënten bleek hoe de vrouw van het echtpaar zaken manipuleerde, kinderen uitschold en vernederde. Er was te weinig personeel en gespecialiseerde zorg. De kinderen raakten zo alleen maar meer beschadigd, concludeerden de gesprekspartners.

De behandelcoördinator die namens Driestroom bij het gezinshuis betrokken was, trok aan de bel toen haar duidelijk werd dat de vrouw van het echtpaar zich onterecht uitgaf voor orthopedagoog. Stichting Driestroom verwijt haar nu dat ze niet eerder melding heeft gemaakt. Ze voelt zich daardoor als klokkenluider enorm in de steek gelaten. Eerdere signalen van haar kant zijn door Driestroom niet opgevolgd, verklaarde ze. “Het was vanaf het begin duidelijk dat het gezinshuis alleen begeleiding bood en geen behandeling”, aldus de behandelcoördinator.

ZORG Volgens Driestroom is duidelijk dat ‘het systeem’ niet heeft gewerkt. Op haar beurt verwijt Driestroom de gemeente dat er niet is onderzocht waar het zorggeld precies aan besteed is. Het echtpaar vindt nog steeds dat er wel degelijk zorg is geleverd. Er was volgens hun advocaat niet duidelijk wat er teruggekoppeld moest worden over het zorggeld. “Ik heb dit werk elke dag met alle liefde van de wereld gedaan”, snikte de man van het echtpaar aan het einde van de zitting geëmotioneerd. “We hadden dit ook nog heel lang willen doen. Maar onze naam is zó zwart gemaakt, dat we niet meer verder kunnen.”

De uitspraak in de zaak is op zijn vroegst over zes weken.

In een eerdere versie van dit artikel werd een uitspraak aan de raadsman van de Driestroom toegeschreven die niet door deze was geuit. Deze uitspraak is inmiddels verwijderd.

advertentie
advertentie