Wethouder Sander Bos (Financiën) spreekt van een significant tekort.
Wethouder Sander Bos (Financiën) spreekt van een significant tekort. Annette Stolk

Gemeente Houten wacht stevige bezuinigingen: miljoenen tekort dreigt

13 september 2023 om 19:15 Politiek Tips van de redactie

HOUTEN De gemeente Houten zal de komende jaren flink moeten bezuinigen om de begrotingen sluitend te krijgen. Voor 2024 gaat het om een bedrag van ongeveer 1,7 miljoen euro. In de jaren daarna loopt het vermoedelijke tekort op naar 11 miljoen euro.

Annette Stolk – de Vries 

Wethouder Sander Bos (Financiën) spreekt van een significant tekort kijkend naar een totale begroting van 140 miljoen euro. ,,Het tekort van 1,7 miljoen willen we op korte termijn wegwerken door het nemen van technische maatregelen. Budgetten die wel worden begroot maar al gedurende langere perioden niet worden gebruikt zullen naar beneden worden aangepast. Ook gaan we op een aantal posten scherper begroten. Denk hierbij aan ouderenbesteding, het aanpassen van schadebudgetten, de jeugdzorg en groot onderhoud. De wethouder geeft toe dat de genoemde maatregelen wel een bepaald risico met zich meebrengen: ,,Als het tegenzit loop je op deze wijze sneller tegen tekorten aan.”

HOUTENS MODEL

Aanleidingen voor de bezuinigen zijn de ontwikkelingen die blijken uit de Perspectiefnota 2024 en de berichten vanuit het Rijk het afgelopen voorjaar. Daarom hebben burgemeester en wethouders het besluit genomen om richting 2024 met een eerste bezuinigingsronde te komen. Voor de periode 2025-2027 worden lange termijn bezuinigingen voorgesteld. Wethouder Bos: ,,De jaren 2025 en verder laten een verder negatief beeld zien. We hopen dit najaar te starten met het Houtens model. Hierbij willen we in samenspraak met inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven tot een plan van aanpak komen om de noodzakelijke bezuinigen aan te gaan. Aan maatschappelijke impact valt dan waarschijnlijk niet meer te ontkomen.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie