Wethouder Molenaar aan het woord tijdens de raadsvergadering van 1 juni.
Wethouder Molenaar aan het woord tijdens de raadsvergadering van 1 juni. Annette Stolk - de Vries

Met het vaststellen van het Houtens DNA wordt definitief afscheid genomen van de hoogbouwplannen uit de Ruimtelijke Koers

3 juni 2023 om 18:15 Politiek Tips van de redactie

HOUTEN In de raadsvergadering van donderdag 1 juni is de gemeenteraad unaniem akkoord gegaan met vaststellen van de tien kernwaarden van het Houtens DNA. Daarmee is definitief afstand genomen van de hoogbouwplannen zoals die stonden beschreven in de Ruimtelijke Koers. De bebouwing blijft overwegend laag met slechts karakteristieke hoge elementen op zorgvuldig uitgekozen plekken. 

Annette Stolk – de Vries

Trots presenteerde wethouder Rosa Molenaar in april al de tien kernwaarden van het Houtens DNA. Nu mocht de gemeenteraad zich erover uitspreken. Het Houtens DNA moet als een kompas en basis gaan dienen voor toekomstige ontwikkelingen, plannen, visie en beleid. De kernwaarden en bijbehorende aanbevelingen zijn tot stand gekomen na straatinterviews met en een online enquête onder inwoners. Ze behelzen bovendien de uitkomsten met een expertgroep en zijn aangevuld met bestaande literatuur en beleid. 

KERNWAARDEN 

De tien kernwaarden zijn onder te verdelen in tien kernwaarden; vier ruimtelijke, vier sociale en twee werkwijzen. De ruimtelijke kernwaarden zijn: het groen omarmd, behoud van de Houtense fietsstructuur, auto anders (geen doorgaand autoverkeer in de wijken en de trein prominent aanwezig) en buurten met eigen identiteit (menselijke maat). De sociale kernwaarden bestaan uit: het dorpse karakter, inwonersparticipatie, sociale en stedelijke voorzieningen en inventief en duurzaam ondernemerschap. De twee genoemde werkwijzen zijn: multidisciplinair ontwerpen en de regie nemen-samen optrekken.

De tien kernwaarden zijn een weerspiegeling van de verkiezingsuitslag en het referendum

TOEKOMSTVISIE

Marije Werelds (D66) vroeg zich af langs welke meetlat toekomstige initiatieven worden gelegd: ,,Hoe zien we het Houten van de toekomst? Er worden geen prioriteiten in waarden gesteld.” Robert Pellerboer (CDA) vindt dat de coalitie vooral aan de slag moet gaan met het realiseren van betaalbare wonen. ,,Houten is een mooie en prachtige fietsstad, maar er zijn geen betaalbare woningen te koop. Hoe dit te realiseren zien we niet terug in het Houtens DNA.” Die toekomstvisie mist Susan van Erp (GroenLinks) ook: ,,Houten is een dorpse stad waar nog een kwart van de woningen bij moet komen.” Anneke Dubbink (PvdA) pleitte voor divers bouwen: ,,Het toevoegen van betaalbare woningen doet recht aan een gevarieerde bewonerssamenstelling. Daar hoort hoogbouw op zorgvuldig gekozen plekken bij.” Willem Zandbergen (ITH) vindt de tien kernwaarden een weerspiegeling van de verkiezingsuitslag en het referendum: ,,We maken hiermee een beschrijving voor de toekomst waarin geen ruimte is voor veertien hoog bouwen langs de snelweg. Met het Houtens DNA stellen we een document vast dat gaat over ontwerpprincipes, welke soorten woningen we moeten gaan bouwen wordt bepaald aan de hand van de woonvisie en het spoorboekje.” 

TOEKOMST

Wethouder Molenaar ziet het vaststellen van de kernwaarden ook als een richtinggevend document voor de toekomst. ,,De hoogbouw uit de Ruimtelijke Koers is verleden tijd. We gaan voor overwegend lage bebouwing met karakteristieke hogere elementen op zorgvuldig uitgekozen plekken. De uitgangspunten zijn even belangrijk, maar flexibel toepasbaar bij de gesprekken die gevoerd gaan worden met betrokkenen, inwoners, project, -en stedenbouwkundige bureaus.” 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie