De kandidaten van het CDA
De kandidaten van het CDA CDA

Robert Pelleboer lijsttrekker CDA

Politiek

HOUTEN De leden van het CDA Houten, Schalkwijk, ‘t Goy, Tull en ’t Waal hebben met veel enthousiasme Robert Pelleboer verkozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Met het vaststellen van de kandidatenlijst, een mooie afspiegeling van de inwoners van de gemeente Houten, kiest het CDA voor een mengeling van ervaring en jonge talenten om het vertrouwde, verbindende en constructieve CDA-geluid te laten horen de komende vier jaar.

Robert Pelleboer lijsttrekker van CDA

De lijsttrekker Robert Pelleboer (35 jaar) vertelde na zijn unanieme verkiezing als lijsttrekker: ,,Ik ben ervan overtuigd, dat we Houten opnieuw kunnen overtuigen met ons verhaal. Een echt CDA-verhaal. Niet alleen met goede en slimme en concrete standpunten in ons programma, maar juist ook met het verhaal van een partij die mensen verbindt in plaats van polariseert. Waarbij onze uitgangspunten ons uitdagen om in beweging te komen, en net iets verder te springen dan we vanuit onszelf zouden doen. En dat is nodig gezien de uitdagingen rondom klimaat, wonen en zoveel meer.”

Op de nummers twee tot en met vier staan Willy Boersma, Cees de Heer en Sam Hageraats.

Willy is een ervaren raadslid met o.a. ruime kennis op het sociaal domein. Cees is in het verleden politiek actief geweest voor het CDA in Houten. Op vier staat Sam Hageraats (21) die nieuw op de lijst staat en in Schalkwijk woont. De lijst wordt verder aangevuld met mannen en vrouwen die bekend zijn in Houten en zich actief inzetten voor de Houtense samenleving.

CDA Houten verwoordt in haar verkiezingsprogramma Zij aan Zij aan de hand van de vier uitgangspunten van het CDA hoe zij de samenleving met elkaar inrichten: mensen in hun gezin, hun omgeving en samenwerkingsverbanden tot hun recht te laten komen (publieke gerechtigheid), opdat zij in verantwoordelijkheid en naar vermogen een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving (gespreide verantwoordelijkheid), omzien naar elkaar (solidariteit) en bouwen aan een perspectiefrijke toekomst voor onze kinderen (rentmeesterschap).

advertentie