Meer dan vier uur werd vergaderd over toekomstvisie Oude Dorp. Een besluit is nog niet genomen. (archieffoto)
Meer dan vier uur werd vergaderd over toekomstvisie Oude Dorp. Een besluit is nog niet genomen. (archieffoto) Annette Stolk - de Vries

Vier uur vergaderd over visie Oude Dorp, nog geen besluit genomen

6 oktober 2021 om 00:38 Politiek

HOUTEN Zowel de oppositie als de coalitie van de gemeenteraad in Houten waren niet tevreden over de toekomstvisie Oude Dorp zoals het college die had voorgelegd. Toch moest er 4,5 uur vergaderd worden over zeven amendementen, elf moties en vele vragen aan de wethouder voordat duidelijk werd dat een besluit pas donderdag genomen gaat worden. Zo polariseert de Houtense raad, terwijl ze het eigenlijk gewoon met elkaar eens waren.  

door Agnes Corbeij

Het was een vreemde avond, waarbij zeker 3 van de 4,5 uur besteed werd aan het proces en niet aan de inhoud van de visie. Het is vrijwel zeker dat de visie donderdag vastgesteld wordt, maar wel op een bijzondere wijze. De gehele coalitie diende namelijk een amendement in waarin stond dat de visie op veel punten aangevuld en gewijzigd zou worden, waarna de visie uiterlijk eind januari weer aangeboden wordt aan de raad. 

BUITENSPEL De oppositie stond daardoor de gehele avond buitenspel. Zij had al voor de vergadering laten weten de visie niet te willen bespreken, omdat het nog niet af was. Eigenlijk was de hele raad het daar dus wel over eens. De coalitiepartijen VVD, CDA, GroenLinks en de CU hielden elkaar stevig vast. Aangezien zij een meerderheid hebben, konden de andere partijen daar niets tegenin brengen.

Als het amendement van de coalitie wordt aangenomen, zijn alle amendementen die verder werden ingediend vanavond overbodig. Zij zijn namelijk ingediend op de visie zoals deze vanavond voorlag. Burgemeester Gilbert Isabella legde aan de raad uit: ,,Als dit amendement wordt aangenomen, zijn de andere amendementen niet meer geldig, omdat het besluit waarop ze zijn ingediend niet meer bestaat.” Dat besluit wordt immers gewijzigd door de inhoud van het amendement. 

BESLUITVORMING GEKAAPT Dit schoot Van Gooswilligen (D66) in het verkeerde keelgat. ,,Dat zou betekenen dat de coalitie de besluitvorming heeft gekaapt. Dat zou een moeilijke uitkomst zijn van deze avond.” Willem Zandbergen gooide daar een schepje bovenop. ,,Dit lijkt me voorwaardelijke opzet. Als je als coalitie met krappe meerderheid een amendement indient, vraag ik me werkelijk af waarom we vier uur lang hebben gediscussieerd.” 

De Winter (CDA) legde uit dat de nieuwe versie van de visie gewoon weer besproken zal worden tijdens het Ronde Tafel Gesprek en dat de andere amendementen ook daar weer besproken kunnen worden. Van Gooswilligen was blij met die uitleg. Toch was het voor veel leden van de oppositiepartijen een zeer onbevredigende avond. Meeluisteren met de raadsvergadering werd er voor de gemiddelde inwoner in elk geval niet laagdrempeliger op.  

AANSCHERPINGEN Jaap Staman (D66) benadrukte gedurende de avond keer op keer dat de coalitie het werk van de wethouder aan het doen was. Het woord ‘aanscherpingen’ in het amendement van de gehele coalitie schoot hem in het verkeerde keelgat. ,,Dit zijn toch geen aanscherpingen? Met het amendement vragen jullie de wethouder zijn werk te doen. U vraagt eigenlijk ook het stuk terug te nemen. Neem het dan niet aan.”

Daar was de coalitie het niet mee eens. Pieter de Winter (CDA): ,,We hebben moeite met de ontwikkelvisie, omdat op de nodige punten geen duidelijke keuze gemaakt wordt. Daarom vragen wij de visie aan te scherpen. Dat is onze rol als raad.” 

ANDERE ONDERWERPEN Donderdag wordt in een nieuwe vergadering een officieel besluit genomen. Op de agenda stonden vandaag ook onder meer de Regionale Energie Strategie, nieuwbouw van het kindercentrum de Velduil en een besluit over de motie van de SGP over een ontvangstruimte op de begraafplaats. Al deze onderwerpen werden ook doorgeschoven naar donderdagavond. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie