Burgemeester gilbert Isabella blikt terug op een bewogen jaar
Burgemeester gilbert Isabella blikt terug op een bewogen jaar Annette Stolk

Burgemeester Isabella: ,,Het was een hectisch eerste jaar”

Politiek

HOUTEN  Een moordaanslag, bijna ontruiming van de publieke tribune, twee vertrekkende wethouders, de coronacrisis. Het eerste jaar van Gilbert Isabella (59) als burgemeester van Houten was er één om niet snel te vergeten. Redenen genoeg om met hem terug te kijken op dit bewogen eerste jaar.

Het was een bewuste keuze van Isabella om in de regio te blijven werken. Hij kende Utrecht en omgeving al goed. Hij heeft er gestudeerd en is er wethouder en fractievoorzitter van de PvdA geweest. ,,De Utrechtse mentaliteit staat me erg aan, ik ken er mijn pappenheimers. Ik wilde graag de stap naar het burgemeesterschap maken en toen Houten voorbij kwam ben ik onmiddellijk met mijn partner Eric op de fiets gesprongen en heb ik mijn eerste rondje door de prachtige gemeente gefietst.”

PROFIELSCHETS  Isabella kende Houten al een beetje. Zijn broer en vrienden woonden er. Tijdens de eerste fietstocht viel meteen op hoe groen Houten is en hoe goed de fietsinfrastructuur is. De profielschets voor het burgemeesterschap van Houten sprak hem zeer aan. ,,Hierin stonden uitdrukkelijk drie grote opgaven beschreven: de woningbouw, de transitie in de jeugdzorg en de energietransitie.” Van de nieuwe burgemeester werd hieraan een actieve bijdrage verwacht. ,,Het komt zelden voor dat je als burgemeester ook inhoudelijk ergens iets van mag vinden en dat sprak mij in deze profielschets zeer aan.” Een goed gesprek met de benoemingscommissie volgde en al snel was de benoeming tot burgemeester een feit.

MOORDAANSLAG Op 3 juli 2019 wordt Isabella beëdigd. Op 4 juli zijn er gesprekken met de brandweer, de politie en veiligheidsadviseurs. ,,Na een vermoeiende eerste werkdag stond ik ’s avonds tegen twaalf uur mijn tanden te poetsen toen de telefoon ging. De politie belde om mee te delen dat er iemand was neergeschoten in Houten. Heel even dacht ik dat men mij een poets bakte, maar helaas was de realiteit anders.” Het slachtoffer was doodgeschoten in zijn auto op het Achterom. De moord – daar gaat men wel vanuit - is tot op de dag van vandaag nog niet opgelost. De politie doet nog steeds onderzoek en familie van het slachtoffer heeft inmiddels een beloning uitgeloofd voor de tip die tot de oplossing van deze moord kan leiden.

RUMOERIG In oktober 2019 is er een rumoerige gemeenteraadsvergadering over de plaatsing van windmolens. Vanaf de publieke tribune wordt door de bijdrage van gemeenteraadsleden heen geschreeuwd. ,,Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Nadat ik al drie keer had gewaarschuwd werd een raadslid het spreken onmogelijk gemaakt. Ik heb de vergadering geschorst om de publieke tribune te ontruimen. Ik schrok hier zelf ook wel een beetje van. Samen met enkele raadsleden hebben we toen gesproken met mensen op de publieke tribune. Gelukkig keerde alsnog de rust terug waarna we de vergadering op een goede manier hebben kunnen afronden. De ingreep had wel geholpen.”

Handen schudden en lintjes knippen hoort erbij en ik vind het hartstikke leuk om te doen.

BEZOEKEN Het eerste halfjaar kenmerkt zich ook door het afleggen van allerlei bezoeken aan instanties, organisaties, bedrijven en inwoners. De omliggende dorpen worden bezocht. De 50ste Tour van Schalwijk was één van de hoogtepunten. Met het aanwezige publiek langs de fietsroute wordt hartelijk kennis gemaakt. Onder het genot van een bakkie koffie wordt de gehele zondagmiddag de wielerronde aanschouwd. Op woensdagavond is de burgemeester ook aanwezig bij ‘Fiets ‘m erin’. Dit hadden ze in Schalkwijk nog niet eerder meegemaakt. Sindsdien word ik er altijd met open armen ontvangen.” Het persoonlijke contact met mensen wordt door Isabella zeer gewaardeerd. ,,Ik vind het bijzonder leuk als mensen mij aanspreken. Laat mij maar naar een 60 jarig huwelijksfeest gaan. Ik geniet ervan. Handen schudden en lintjes knippen hoort erbij en ik vind het hartstikke leuk om te doen.”

GOUD WAARD Isabella’s moeder overlijdt drie weken na zijn benoeming. ,,Ze is 89 jaar geworden. Ik plaagde haar er wel eens mee dat ik als burgemeester ook bij haar op bezoek zou komen om een jubileum te vieren.” Isabella is nog steeds mantelzorger voor een 94-jarige dame in Utrecht. ,,Eén keer in de week bezoek ik haar. Zo nu en dan neem ik een lekker eigen gemaakt soepje voor haar mee. Daar geniet ze zo van. De glimlach die dan op haar gezicht verschijnt is goud waard.”

CORONA Het is zondag 1 maart 2020. Gilbert en Eric zijn net terug gekomen van een lang weekend Tel Aviv. De telefoon gaat en aan de lijn is de directeur GGD, die de burgemeester informeert over de eerste coronapatiënt in Houten en zelfs binnen de regio. De volgende ochtend wordt samen met haar en diverse adviseurs de gehele ochtend vergaderd over een plan van aanpak. De raad en het college moesten op tijd worden geïnformeerd. ,,Om tien over één was onze brief klaar, om half twee kwam het RIVM met coronacijfers naar buiten.” De besmettingen volgden elkaar in Houten in sneltreinvaart op. Binnen een week waren er twaalf besmettingen.“ Achteraf bleken het drie gezinnen te zijn die met elkaar op wintersportvakantie waren geweest. Vanaf 2 maart had ik mijn crisisorganisatie ingesteld. Twee keer per dag kwamen we bij elkaar om te monitoren hoe de coronacrisis verliep. We keken dan bijvoorbeeld naar de scholen, verzorgingstehuizen, thuiszorg etc. Dit heeft weken zo geduurd en ondertussen ging het gewone werk deels ook door.”

Maar het positieve uit de coronatijd was de geweldige samenwerking tussen organisaties

ONTHOUDEN Isabella is bijzonder goed te spreken over de samenwerking met diverse organisaties gedurende deze periode. ,,Er was regelmatig overleg met de verzorgingstehuizen, de scholen, de huisartsen, de kerken, van Houten&co etc. De wijze waarop mensen met de coronaproblematiek omgingen trof hem. ,,Bijna iedereen was bereid iets extra’s voor elkaar te doen. Twee zaken uit deze periode zijn mij zeker bijgebleven. Dat waren de moeilijke telefoongesprekken die ik moest plegen als er binnen een gezin iemand was overleden. Zeker ook als je wist hoe moeilijk het was geweest om nog bij een stervende moeder of vader te komen. Dat vond ik echt schrijnend. Maar het positieve uit de coronatijd was de geweldige samenwerking zoals ik zojuist omschreef. Dat liep zo soepel. Dat wil ik zeker ook onthouden.”

DRAMA Op 11 maart staat de ‘Sociale Koers’ op de gemeenteraadsagenda. De vergadering verliep dramatisch voor toenmalige verantwoordelijk wethouder Jana Smith. Ze moest haar voorgestelde programma terug nemen. Een week later diende ze haar ontslag in. ,,Een persoonlijk drama was dit voor haar. Ze was enorm betrokken op de inhoud, maar in het bestuurlijk proces ging het mis.” Drie weken daarvoor had Herman Geerdes zijn vertrek als wethouder per 1 mei aangekondigd. Het college van burgemeester en wethouders zat ineens met twee open plekken. ,,We hebben toen als college besloten de vrijgekomen taken tijdelijk te verdelen." Op 19 mei werden de twee nieuwe wethouders beëdigd. ,,Dan begin je feitelijk met een nieuw team. Een nieuw evenwicht moest worden gezocht en daar lag voor mij als burgemeester een duidelijke rol. We hebben als college meer tijd genomen om zaken met elkaar te bespreken. Gelukkig hebben we in Sander Bos (VVD) en Jan Overweg (CU) twee nieuwe wethouders gekregen die bestuurlijke ervaring hebben. Dat scheelt enorm.”

DOSSIERS Twee onderwerpen zullen de burgemeester de komende maanden zeker gaan bezighouden: het coronavirus en de Ruimtelijke Koers. Over het beloop van het coronavirus is de burgemeester bezorgd. ,,Je ziet het om je heen gebeuren. Mensen gaan minder nauwkeurig om met noodzakelijke maatregelen zoals 1,5 meter afstand houden. Ook in de horeca wordt minder nauwgezet met de regels omgegaan. Dat baart mij zorgen. Mensen hebben blijkbaar behoefte aan meer vrijheid en denken dat het hen niet zal overkomen. Ik begrijp het gevoel wel. Ik heb er zelf ook last van dat je minder goed spontaan dingen kunt doen. Toch blijf ik iedereen oproepen zich aan de basisregels te blijven houden. Het virus is niet weg en we hebben nog steeds geen medicijn. Ik hoop dat een tweede golf uitblijft.”

Je neemt maar één keer in de veertig jaar een dergelijk besluit. Dit moet met de grootste zorgvuldigheid gebeuren. 

RUIMTELIJKE KOERS In het Ontwerp Ruimtelijke Koers wordt de ambitie van de gemeente Houten voor de bouw van ruim 5.000 woningen beschreven. Een koers die de gemoederen bezig houdt. Vanuit de samenleving zijn maar liefst 400 zienswijzen ingediend. ,,Ik heb geleerd dat het niet lukt het iedereen naar de zin te maken, maar ik heb ook geleerd dat je je uiterste best moet doen kritiek tot je te nemen en hier iets mee te doen. We kijken serieus naar alle zienswijzen. Ik zie Sander Bos, de verantwoordelijke wethouder, hier hartstikke goed aan werken. De hele zomer wordt met een team doorgewerkt om alle zienswijzen te lezen en van commentaar te voorzien. Het traject van besluitvorming is bewust opgeschoven om ruim de tijd te kunnen nemen. In het najaar zijn er Rondetafelgesprekken waarbij inwoners in gesprek kunnen met de gemeenteraad. De raadsvergadering over dit onderwerp is verplaatst naar november. Veel mensen zijn betrokken bij dit onderwerp, omdat het soms invloed heeft op hun directe leefomgeving. Als college en als verantwoordelijk wethouder is het meer dan je dure plicht om dit op te pakken en met de zienswijzen aan de slag te gaan. Je neemt maar één keer in de veertig jaar een dergelijk besluit. Dit moet met de grootste zorgvuldigheid gebeuren. In november gaan we besluiten wat en waar we gaan bouwen. Vervolgens moeten alle plannen verder ontwikkeld worden. Ook dan komen er weer momenten waarop inwoners kunnen reageren. Voor ieder deelplan komt er opnieuw een inspraakprocedure. We moeten vasthouden aan wat goed is en mee bewegen met nieuwe ontwikkelingen. Daarbij zullen we qua bouw ook de lucht in moeten. Niet zoals in Overvecht, maar met hoogte accenten. Juist om het Houtens DNA vast te kunnen houden. Daarbij denk ik aan de fietsstructuur, open velden, goede sportvoorzieningen, basisscholen, de (speel)voorzieningen. In de nieuwe plannen zal hier allemaal aan worden gedacht.”

UITDAGINGEN De burgemeester voorziet voor zijn tweede jaar voldoende uitdagingen. Zorgdragen voor meer discussie binnen de gemeenteraad is er daar één van. ,,De raadsvergadering is de politieke arena waar de spotlights op staan. Daar moet de discussie plaatsvinden. Mensen kijken en luisteren mee op de publieke tribune of thuis.” Tevens ziet hij het als een uitdaging om met de nieuwe griffier hier en daar wat vernieuwingen door te voeren. ,,Die vernieuwing moet natuurlijk wel ergens toe leiden, het moet wel iets toevoegen aan het inhoudelijke debat of aan het proces.” Daarnaast zal hij weer veel tijd besteden aan het verder kennis maken met inwoners, instanties en bedrijven. In het najaar komt de uitwerking van de Sociale Koers en de Ruimtelijke Koers weer op de agenda. ,,Ik zal op deze terreinen zeker verder het gesprek voeren met de wethouders. Die ruimte wordt mij gegund als burgemeester, we doen het echt samen. Ik heb ontzettend veel zin in het tweede jaar, maar nu eerst even op vakantie.”

 door Annette Stolk – de Vries

advertentie