Afbeelding
Shutterstock

Compensatie koopkracht moet woningontruimingen tegengaan

Partnercontent

Uit een recent door I&O Research gepubliceerd onderzoek blijkt dat het drie op de tien Nederlanders moeite kost om maandelijks rond te komen. De sterk opgelopen inflatie, voornamelijk als gevolg van de gestegen energieprijzen, maakt dat de vaste lasten van veel huishoudens zijn toegenomen. Daar waar het inkomen van mensen in een veel lager tempo groeide bij veel werkgevers. Het leidt tot een afname in de koopkracht. Het feit dat steeds meer gezinnen in financiële nood geraken maakt dat de vraag naar een woningontruiming in Utrecht toeneemt onder verhuurders. Zij zien zich genoodzaakt een woning leeg te laten halen als de huur langere tijd niet betaald wordt door de hurende partij. Mede ook doordat de vraag naar woonruimte momenteel zeer groot is.

Woningontruimingen niet alleen bij wanbetalers 

Niet alleen huurders die de huur langere tijd niet meer kunnen voldoen worden geconfronteerd met een woningontruiming. Er zijn meer situaties waarin partijen voor de hulp van een organisatie als Wovia Woningontruiming kiezen. Denk bijvoorbeeld ook aan het overlijden van een dierbare. Men heeft de tijd doorgaans niet om een woning volledig zelf leeg te halen. De woning langer aanhouden is zonde van de kosten. Het is voor nabestaanden reden om de woning door een professionele partij te laten ontruimen. Opvallend is dat duurzaamheid hierbij steeds belangrijker wordt. Aanbieders van woningontruimingen spelen hierop in, door spullen van voldoende kwaliteit weg te geven aan bijvoorbeeld goede doelen en stichtingen. Voordat ontruimd wordt hebben nabestaanden de mogelijkheid om de waardevolle en dierbare bezittingen uit de woning te halen. Naast de mogelijkheid om een woning professioneel te laten ontruimen, wordt vaak de optie geboden om ook een vloer te verwijderen en de woning grondig te reinigen. Het bespaart nabestaanden veel tijd.

Compensatie koopkracht zal verlichting bieden

Het Centraal Planbureau heeft reeds berekend dat de voorgenomen maatregelen van het kabinet zullen leiden tot een licht herstel van de koopkracht van Nederlandse huishoudens. De verwachting is dat de koopkracht met de gepresenteerde maatregelen met zo’n 3,9 procent zal stijgen. Hierbij geldt nog wel, dat er sprake is van een grote mate van onzekerheid. Onduidelijk is bijvoorbeeld op welke wijze de energieprijzen zich de komende tijd zullen ontwikkelen. Een verdere stijging in de energietarieven leidt mogelijk tot een daling in het effect van het koopkrachtherstel. Het maakt de kans voor veel hurende huishoudens kleiner dat zij geconfronteerd worden met een gedwongen woningontruiming. De vraag is of de voorgestelde maatregelen niet te laat komen. Vanuit de oppositie wordt al langer tijd gepleit dat er veel meer gedaan moet worden om Nederlandse huishoudens nog dit jaar te kunnen compenseren. Uit de cijfers van het Centraal Planbureau blijkt dat een gemiddeld huishouden er dit jaar al 6,8 procent op achteruit zal gaan.  

advertentie
advertentie