Burgemeester Gilbert Isabella, kinderburgemeester Laura de Wit en de uit Oekraïne gevluchte heer Ruslan Forostianov leggen een krans nabij het Herdenkingsmonument
Burgemeester Gilbert Isabella, kinderburgemeester Laura de Wit en de uit Oekraïne gevluchte heer Ruslan Forostianov leggen een krans nabij het Herdenkingsmonument Annette Stolk

Vrijheid in Verbondenheid

Overig

HOUTEN Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei worden burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden, of waar ook ter wereld, zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties herdacht. In Houten vond de zeer druk bezochte Dodenherdenking plaats bij het herdenkingsmonument op het Plein in het Oude Dorp.

door Annette Stolk – de Vries

Voorafgaand aan de plechtigheid op het Plein was de Herdenkingsbijeenkomst en 4 mei lezing in de Rooms Katholieke Kerk. Lida van der Marel, voorzitter Comité 4 en 5 mei Houten stond in de lezing stil bij het belang om steeds weer aandacht te vragen voor verhalen uit de oorlog en de oproep om aan onze vrijheid te blijven werken. ,,Het kennen van de geschiedenis van je land, de geschiedenis van Europa en de mondiale krachten verbreden je blik en geven meer inzicht in wat er nu echt gebeurt. Met die achtergrond kun je blijven herdenken en werken aan de toekomst van vrijheid.”

EIGENBELANG Als gevolg van de coronacrises was het twee jaar geleden dat de Dodenherdenking weer op deze wijze kon plaatsvinden. Volgens Van der Marel is door de coronacrises de schaduwkant van het individualisme en de omarming van de individuele vrijheid die daarmee samenhangt scherper in beeld gekomen. ,,De samenleving verhardde door felle demonstraties, waardoor mensen tegenover elkaar kwamen te staan, het recht in eigen hand namen, complottheorieën verspreidden, de vergelijking met de oorlog en het verwijzen naar het dragen van de Jodenster. De verantwoordelijkheid bij individuen leggen, zoals sinds de jaren 60 in toenemende mate is gedaan, leidt niet persé tot vrijheid voor iedereen, maar tot de ‘dictatuur van het eigenbelang’. Luisteren naar elkaar werd omgedraaid in de anderen overtuigen van je eigen mening.”

LEVEND HOUDEN In aansluiting op de 4 mei lezing vond op het Plein de Nationale Dodenherdenking plaats. Na de taptoe volgden twee minuten stilte en werden twee coupletten van het Wilhelmus gezongen. Burgemeester Gilbert Isabella legde samen met kinderburgemeester Laura de Wit en de uit Oekraïne gevluchte heer Ruslan Forostianov een krans nabij het herdenkingsmonument. Leerlingen van de Johannes Borgermanschool legden een bloemenhart. Burgemeester Isabella stond in zijn toespraak stil bij het belang om jeugd en jongeren zoveel mogelijk te betrekken bij het levend houden van de herinnering aan de oorlog en aan de verschrikkingen en aan de slachtoffers ervan. ,,Om op die manier de vrijheid, waar we zo aan gewend zijn geraakt, beter op waarde te kunnen schatten. Met tevredenheid kijk ik vanavond rond. Fijn dat jullie er zijn, jongens en meisjes.”

VERBONDENHEID Het thema van de herdenking dit jaar was: ‘Vrijheid in verbondenheid’. De burgemeester deed een oproep om de waarde van onze vrijheid door te geven en met elkaar te blijven delen. ,,De vrijheid van de één kan en mag nooit leiden tot beperking of schade aan de vrijheid van een ander. Dat is hoe wij het hier in Nederland, op basis van onze grondwet hebben geregeld. Een groot goed waar we voor moeten blijven strijden. In gezamenlijkheid, in verbondenheid met elkaar!”

AFSCHEID Aansluitend zong Barbara Blanck op indrukwekkende wijze het lied ‘The white cliffs of Dover’ van Vera Lynn. Tot slot sprak Peer van Putten zijn winnende Haiku uit: ‘bloemen in het hart kleuren onze vredeswens toen, nu en altijd’. Samen met Lida van der Marel onthulde hij de bijbehorende tegel bij het monument. Voor Van der Marel was dit na zestien jaar, waarvan zes jaar als voorzitter, haar laatste bijdrage namens het Comité 4 en 5 mei Houten.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
advertentie