Sporen van  illegale crossers op de Lekdijk
Sporen van illegale crossers op de Lekdijk HDSR

Waterschap maakt zich zorgen over illegale crossers op de Lekdijk tussen Houten en Tull en ‘t Waal

Overig

HOUTEN/TULL EN ‘t WAAL Handhavers van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn onaangenaam verrast door diepe sporen in de grasmat op de Lekdijk tussen de Beatrixsluis in Nieuwegein en de Honswijkerplas nabij Tull en ’t Waal. Overlast en schade door illegale motorcrossers, terreinwagens en quads komen steeds vaker voor. De schade die ze aanrichten aan de grasmat van de dijk baart het waterschap zorgen. De grasmat vormt een belangrijke beschermlaag van de 55 kilometer lange dijk die grote delen van de Randstad beschermt tegen overstromingen. Het waterschap werkt samen met Rijkswaterstaat en Regionale Uitvoeringsdienst (RUD Utrecht) en andere overheidsdiensten om hier tegen op te treden.

De dijk van de Neder-Rijn en de Lek, tussen Amerongen en Schoonhoven, is van groot belang om veilig te kunnen leven en wonen. De diepe sporen in de grasmat trekken een langgerekt blubberpad op de Lekdijk in het gebied tussen Houten en Schalkwijk. Een stevige, erosiebestendige grasmat is essentieel voor de dijkveiligheid, en juist die dijkveiligheid wordt de komende jaren alleen maar belangrijker. In het najaar en de winter is de kans op hoogwater in de rivieren het grootst en groeit het gras minimaal. ,,In deze periode stellen we alles in het werk om te voorkomen dat de grasmat op de dijk beschadigd raakt.” vertelt Winfried van Leeuwen, beheerder bij HDSRhet waterschap. ,,Het KNMI waarschuwde eerder al voor de gevolgen van de klimaatverandering en in Limburg hebben we afgelopen zomer ook gezien hoe belangrijk de dijken zijn.”

VERSTERKT TOEZICHT Om verdere schade te voorkomen heeft het waterschap de samenwerking met Rijkswaterstaat en RUD Utrechtandere overheidsdiensten versterkt. ,,We hielden het stuk dijk al in de gaten en gaan de komende periode nog intensiever toezicht houden langs de gehele Lekdijk. Meer handhavers in het veld, vaker surveilleren, ook buiten kantoortijden”. Bij crossers die in overtreding zijn wordt door het waterschap bestuursrechtelijk en eventueel strafrechtelijk opgetreden.

Meer weten over wat het waterschap doet aan veilige dijken? Bekijk voor meer informatie de website: www.hdsr.nl/werk/veilige-dijken/

Sporen van illegale crossers op de Lekdijk
advertentie