Afbeelding
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Waterschap roept op tot meedenken en meedoen voor Sterke Lekdijk

2 juli 2019 om 11:30 lokaal

REGIO Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden staat zaterdag 6 juli op recreatiegebied 't Waal West. Het waterschap komt graag in contact met bewoners en recreanten tussen het Culemborgse Veer en de Beatrixsluis om hen te betrekken bij de versterking van de Lekdijk.

De Lekdijk is nu veilig en dat moet in de toekomst zo blijven. Daarom versterkt het waterschap de dijk de komende jaren tussen het Culemborgse Veer en de Beatrixsluis. De Stichtse Rijnlanden doet dat niet alleen. Het waterschap roept bewoners, recreanten en passanten op om actief mee te denken én te doen.

Zaterdag 6 juli is het projectteam Sterke Lekdijk aanwezig in het gebied. Aan de ene kant om mensen te informeren, aan de andere kant om verhalen en ideeën op te halen. Bij dit dijkversterkingsproject wil het waterschap de veiligheidsopgave zoveel mogelijk combineren met ruimtelijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld op het gebied van natuur, recreatie, landbouw en cultuurhistorie.

KOM NAAR RECREATIETERREIN 'T WAAL WEST Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden staat zaterdag 6 juli van 10.00 – 16.00 uur op recreatieterrein 't Waal West. Op deze locatie informeert het waterschap belangstellenden over het project en kunnen zij hun mening geven of een idee bespreken. Kom langs voor een gratis kopje koffie of thee en laat het projectteam weten hoe de dijk een nog mooiere plek kan worden. Ook is het waterschap benieuwd naar verhalen die in het gebied leven over deze dijk, bijvoorbeeld over hoogwater. Op dezelfde dag staat er ook een mobiel team bij het Culemborgse Veer voor het verzamelen van ideeën en wensen.

KENNISMAKINGSBIJEENKOMSTEN IN SEPTEMBER Donderdag 12 en dinsdag 17 september organiseert Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden twee kennismakingsbijeenkomsten voor aanwonenden van de Lekdijk en andere belangstellenden. Op deze avonden gaat het waterschap dieper in op de versterkingsopgave, wat dat voor de mensen betekent en hoe zij actief kunnen bijdragen aan dit project. Meer informatie over deze bijeenkomsten volgt begin september.

STERKE LEKDIJK Het project Sterke Lekdijk maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De belangrijkste opgave van het programma is de versterking van een groot aantal dijken in Nederland als gevolg van klimaatveranderingen in de nabije toekomst. Rivieren moet daardoor in korte tijd veel meer water kunnen afvoeren. Meer informatie over het project Sterke Lekdijk is te vinden op: www.destichtserijnlanden.nl/sterkelekdijk.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie