Afbeelding
Martin Monkel

Houtens college vraagt raad om vergunning Windpark Goyerbrug te verlenen

5 september 2019 om 19:41 Overig

HOUTEN WIJK BIJ DUURSTEDE Het Houtens college vraagt de gemeenteraad om een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor Windpark Goyerbrug en de kaders voor een windfonds vast te stellen. Eén van de kaders is dat er in het windfonds een bedrag van 150.000 euro wordt gestort. De Houtense gemeenteraad neemt op 1 oktober een definitief besluit over het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van het windpark en het opzetten van een windfonds. ?

VIER GROTE MOLENS Windpark Goyerbrug B.V. heeft in januari 2019 een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning om vier windmolens te mogen plaatsen bij de Goyerbrug. Het windpark kan 67 GWh (Gigawattuur) duurzame energie opwekken.

86 ZIENSWIJZEN Op 28 mei gaf de raad de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af over het windpark. Hierna heeft de ontwerpvergunning zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze terinzagelegging zijn er 23 zienswijzen ontvangen van 86 verschillende partijen. Op basis van de ingekomen zienswijzen vraagt het college aan de raad om een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven. Hierbij is rekening gehouden met de zienswijzen.

Als de raad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft dan neemt het college een definitief besluit over de vergunning en zal dan ook de antwoorden op de zienswijzen vaststellen. De conceptantwoorden staan op www.houten.nl/windparkgoyerbrug. Als de kaders voor het windfonds ook akkoord zijn dan wordt dit verder uitgewerkt in een plan van aanpak. Voordat de raad een besluit neemt is er een Ronde Tafelgesprek (RTG) op dinsdagavond 17 september om 20 uur op het gemeentehuis.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie