Afbeelding
ChristenUnie
column

Vergeef ons onze schulden

Opinie Raadspraat

Zeker 80 gezinnen in onze gemeente hebben te maken met de gevolgen van de kinderopvangtoeslagaffaire. Het totaal aantal inwoners dat problematische schulden heeft, is niet bekend, omdat dit niet altijd (direct) gemeld wordt. De financiële gevolgen van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne, zijn dagelijks zichtbaar.

De ChristenUnie wil graag dat er de komende periode een Plan van Aanpak komt om onze inwoners definitief uit de schulden te helpen. Zodat we in 2026 kunnen zeggen: In Houten is iedereen schuldenvrij. Dat zou echt heel tof zijn!

Nu er druk plannen worden gesmeed voor een coalitieakkoord, is het een goed moment om dit nogmaals onder de aandacht te brengen van de onderhandelaars.

Wij vinden de inspiratie voor deze droom in het bijbelse concept van het Jubeljaar. Elk 50e jaar werden alle schulden kwijtgescholden en iedereen kon weer terug naar zijn oorspronkelijke stukje grond.

Stimulansz, kennis- en adviespartner van gemeenten, levert praktische oplossingen die écht werken, zoals ze zelf schrijven. Zij zijn bijvoorbeeld in de gemeenten Bergen en Zaanstad al intensief aan de slag om de hele gemeente schuldenvrij te krijgen. Schuldenvrij is wat hen betreft: een gemeente met inwoners zonder financiële zorgen.

Een van de pijlers voor hun aanpak is: Ben zichtbaar en blijf in dialoog. Belangrijk, want er zijn veel vooroordelen over schuldhulpverlening.

In de armste stad van ons land, Rotterdam, heeft de afgelopen 4 jaar ChristenUnie-SGP wethouder Michiel Grauss grote stappen gezet op het gebied van armoedebestrijding. Hij gebruikte daarvoor de ‘stress-sensitieve aanpak’: weten wat stress met je hersenpan doet. In gesprek met zowel ervaringsdeskundigen als hersenwetenschappers, kwamen ze tot een aanpak die nu al zijn vruchten afwerpt.

Inspirerende voorbeelden die ook in Houten opvolging zouden kunnen krijgen. Wij vinden het aan onze stand verplicht, om te beginnen bij de gezinnen die getroffen zijn door de kinderopvangtoeslagaffaire. Zij zijn onterecht door de overheid in de schulden gekomen. Wij zijn de overheid. Liever een gemeente die financieel wat inlevert, dan ruim 80 gezinnen met weinig tot geen (financieel) toekomstperspectief. Met het kwijtschelden of overnemen van deze schulden, werken we tegelijkertijd aan het vertrouwen in de overheid.

Wat de ChristenUnie betreft, een praktische uitwerking van het gebed wat veel Houtenaren elke dag bidden: “Vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven onze schuldenaren.”

Agna van Rees, fractievoorzitter ChristenUnie Houten

agna.vanrees@houten.christenunie.nl

advertentie