Leden van Extinction Rebellion vragen burgemeester en wethouders naar hun inspanningen voor wat betreft het klimaat
Leden van Extinction Rebellion vragen burgemeester en wethouders naar hun inspanningen voor wat betreft het klimaat Oscar Brak

Open brief van Extinction Rebellion over het klimaatcrisisbeleid van de gemeente Houten

7 februari 2022 om 10:03 Opinie

HOUTEN  De leden van Extinction Rebellion (XR) Houten hebben een open brief gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders in Houten. Ze vragen hen verantwoording af te leggen van het gevoerde klimaatbeleid en de plannen voor de toekomst. Hieronder de brief: 

,,Wij plaatsen deze brief in het Houtens Nieuws omdat het van het grootste belang is dat alle inwoners van Houten goed geïnformeerd worden over zo’n belangrijk onderwerp als de klimaatcrisis en het klimaatcrisisbeleid van onze gemeente.

‘Alleen drastische en grootschalige maatregelen kunnen de temperatuur van de aarde beperken tot ruim onder de 2 graden’ is de conclusie in het laatste klimaatrapport van de Verenigde Naties. De 1,5 graad waar het klimaatakkoord van Parijs nog op aanstuurde is al niet meer haalbaar.

Het is de hoogste tijd voor actie! Welke Actie?

Wij roepen u, B&W van Houten, op om, net als andere gemeentes, ook de noodtoestand voor het klimaat uit te roepen. Wat houdt dat in?

Op 2 maart worden om 5 voor 12 de klokken van het gemeentehuis geluid. Dit is het signaal dat in Houten het klimaatcrisisbeleid topprioriteit heeft en dus ook bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart centraal staat.

Het managen van een noodtoestand houdt in dat burgers nauwgezet op de hoogte worden gehouden over de ernst van de crisis en over het beleid: wat is al gelukt en wat nog niet en hoe gaan we verder? Communicatie is van het grootste belang om de inwoners te informeren.

In het coalitieakkoord 2018 – 2022 is de ambitie uitgesproken dat Houten in 2040 energieneutraal zal zijn. 

Wij willen weten hoe het daarmee staat. De gemeente heeft de energietafel in het leven geroepen waarin burgerorganisaties zijn verenigd die zich inzetten voor het klimaat. Deze wordt ondersteund door de afdeling Duurzaamheid van de gemeente. Dat is een goed beleid, maar wij willen geïnformeerd worden over het overige klimaatbeleid van de gemeente.

Tijdens de corona epidemie worden wij door de regering voortdurend door middel van persconferenties op de hoogte gehouden van de ernst van het probleem en de voorgenomen maatregelen. De regering wordt geadviseerd door deskundigen: het OMT. Wij willen van u eenzelfde aanpak van deze crisis. De coronapandemie is immers slechts een kleine crisis in vergelijking met de klimaatcrisis die de leefbaarheid voor ons allen bedreigt!

Daarom vragen wij van u als lokale bestuurders om:

Regelmatig een persconferentie te houden (eens per kwartaal) en daarvan ook verslag te doen in het Houtens Nieuws.

Wat zijn de problemen en uitdagingen van het gevoerde beleid? Wij willen het eerlijke verhaal horen.

Welke maatregelen zijn er genomen om tot CO2 reductie te komen?

Hoeveel CO2 reductie is al gerealiseerd? (thermometer)

Wat kunnen burgers doen om hierbij te helpen?

Hoe weet u dat Houten met het huidige beleid in 2040 energieneutraal zal zijn?

Het gaat om een levensbedreigende crisis. Daarom vragen we een aanpak die bij zo’n crisis past. Laat de urgentie zien. Geef het goede voorbeeld. Enthousiasmeer en stimuleer!

Wij zien graag een openbare reactie op bovenstaande in deze krant tegemoet.

Extinction Rebellion Houten

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie