Afbeelding
Cora Gerritsen
column

Leidraad?

24 november 2021 om 07:39 Opinie Raadspraat

Deze week namen we als gemeenteraad een besluit over de “Leidraad Omgevingsinitiatieven & Participatie”. Klinkt wat stoffig misschien? Dat is het zeker niet.

Het gaat erover hoe we Houten mooier en beter maken. Niet ieder voor zich, misschien met meningsverschillen, maar wel zij aan zij. Klinkt wat soft misschien? Dat is het zeker niet: natuurlijk wil iedereen het beste voor onze dorpen, maar gaandeweg weten we elkaar niet altijd vast te houden. De leidraad geeft meer houvast.

Een stapje concreter: stel, u woont al jaren met veel plezier in uw huis. Ondertussen ontstaat ergens in Houten aan een keukentafel, of ergens op het kantoor van een projectontwikkelaar, het idee om in de buurt van uw huis iets nieuws te gaan bouwen. In gemeentelijke taal: een omgevingsinitiatief te realiseren. Wat nu? Want ideeën kunnen werkelijkheid worden. Zo is Houten-Noord ooit iemands idee geweest. Houten-Zuid ook. En ook de Ruimtelijke Koers.

Dit hele proces – van keukentafelidee tot heipalen in de grond – is ontzettend ingewikkeld. Sommige ideeën halen de eindstreep met een dikke voldoende of helaas soms krappe voldoende. Sommige ideeën halen de eindstreep niet. Dit heeft te maken met bestemmingsplannen, wet- en regelgeving, bepaalde visies op delen van Houten …

… en met succesvolle participatie. De leidraad zoomt in op die participatie. Participatie is een moeilijk woord voor ‘meedoen’. Als je een idee hebt, hoe laat je omwonenden en andere betrokkenen goed meedoen richting die eindstreep? En andersom: hoe zorg je als omwonende of betrokkene dat je goed mee kunt doen?

De leidraad geeft hiervoor houvast voor de persoon of het bedrijf met een idee om iets te (ver)bouwen: waarom voer je gesprekken, met wie, waarover, en hoe? Vanuit omwonenden en betrokkenen is bovendien belangrijk: wanneer? Wanneer word je betrokken? Als het idee aan de keukentafel ontstaat, of (pas) als de eerste heipalen de grond in gaan?

Wat ons betreft begin je zo vroeg mogelijk met samenwerken. Hoe later je begint, hoe groter de kans dat je elkaar niet weet te vinden of weet vast te houden. Bovendien is het belangrijk om als omwonende of betrokkenen te kunnen snappen hoe dat hele proces van-idee-tot-heipaal eruit ziet. Zo voorkomen we een gevoel van machteloosheid, omdat de trein voortraast en niet duidelijk is welke stations van besluitvorming al zijn gepasseerd.

In de raadsvergadering hebben we de wethouder daarom gevraagd om de vraag ‘wanneer ga je in gesprek’ te verwerken in de leidraad. Ook hebben we gevraagd om die processen bij omgevingsinitiatieven begrijpelijk op te schrijven om omwonenden en betrokkenen houvast te geven.

Stoffig, zo’n leidraad? Hoogstens stof tot nadenken. We hopen dat we een stap in de goede richting zetten om Houten mooier te blijven maken. Zij aan zij wat ons betreft!

Namens de fractie CDA Houten, Schalkwijk, Tull en ’t Waal en ’t Goy

Cora Gerritsen

advertentie
advertentie