Jan Rinkel
Jan Rinkel Mariske Krijgsman

Begroting in coronatijd

Opinie Raadspraat

Vanwege het Covid-19 virus een raadsvergadering in digitale vorm. Dat was even wennen: de juiste camera positie vinden, digitaal handje opsteken om het woord te krijgen en stemmen op afroep van je naam.

Het debat ging onder meer over de begroting 2021.

Het is het College gelukt een sluitende begroting te presenteren, inkomsten en uitgaven zijn gelijk.

Helaas kent de begroting nog wel een aantal onzekerheden. De steeds verder stijgende kosten voor jeugdzorg en WMO maar ook de kosten die de gemeente moet maken als gevolg van corona: lagere belastinginkomsten, kwijtschelding huur en steun aan organisaties.

In de raadsvoorstel is een scenario uitgewerkt om deze extra uitgaven te dekken.

Ondernemers en ZZP-ers zien hun omzet dalen, (horeca)bedrijven moeten sluiten, werknemers zien hun contracten niet verlengd worden of worden als 0-uren contractant niet meer opgeroepen. Voor de VVD is het grijpen naar het middel belastingverhoging dan ook het allerlaatste redmiddel. Het heffen van extra belastingen zou hen nog verder in de put duwen.

Het financieel beleid van de afgelopen jaren heeft ervoor gezorgd dat Houten tegen een stootje kan. De raad heeft ingestemd met het voorstel om de reserves aan te wenden om de coronakosten te dekken. Verhoging van lokale belastingen is niet nodig!

In 2021 zullen we goed in het oog moeten houden hoe onzekerheden en risico’s zich gaan manifesteren. Mochten er opnieuw extra kosten ontstaan zullen we goed moeten kijken naar de mogelijkheden om de uitgaven van de gemeente zoveel als mogelijk te beperken. Met andere woorden: beoordelen waar je je geld aan uitgeeft, waar je dit kan beperken voordat je extra geld gaat ophalen bij de belastingbetaler.

Maar nu eerst: let goed op u zelf, op anderen en blijf gezond!

Jan Rinkel, raadslid VVD

advertentie