Afbeelding
Rene van den Brandt

Bezinning in Houten

Opinie Raadspraat

Iedereen heeft te maken met de gevolgen van de coronacrisis waar we nu mee te maken hebben. Voor velen van ons een ingrijpende gebeurtenis die gevolgen heeft voor alle aspecten van ons bestaan. Voor onze gezondheid, ons werk, ons privéleven, familie, onze kinderen, ouders en grootouders. Covid-19 raakt ons, of we dit nu willen of niet. De maatregelen die het Kabinet neemt zijn niet voor niets. Zelfs als je er een andere opvatting over hebt – en dat mag natuurlijk – staan we stil bij de gevolgen voor de samenleving en al onze inwoners die ziek zijn geworden en zeker bij hen die zijn overleden. Waar familie in verdriet achterblijft en vaak in zeer moeilijke omstandigheden afscheid heeft moeten nemen van hun geliefden.

Maar ook bij ondernemers die hun zaak failliet zien gaan, die nog maar net of juist net niet meer het hoofd boven water kunnen houden. Al die werkers in de zorg, het onderwijs, de thuiszorg, de ziekenhuizen, de verzorgings- en verpleeghuizen, de horeca, mensen die hun baan kwijt zijn geraakt en in de schulden komen. Of onze jeugd die zich ernstig beperkt voelt in hun bewegingsvrijheid, om te mogen studeren, of hun vrije tijd niet meer kunnen beleven zoals gewend.

In de hectiek, de drukte, de beperkingen die het covid-19 virus met zich meebrengt, vraagt een “Bezinningsmoment” juist om rust. Even de stilte vinden, je verdriet of het verdriet van de ander die geraakt is, te voelen. Zes oktober was de eerste Dag van Bezinning, een moment wat vaker herhaald zal gaan worden de komende maanden en waarvan ik hoop dat we met elkaar de handen inéén slaan en de wil tonen het virus te zullen bestrijden. Ook al vraagt dit wat van ons allemaal. De maatregelen in acht te nemen en vol te houden, stil te staan bij hen die niet meer bij ons zijn. Een handje te helpen waar dat kan en nodig is voor hen die dat nodig hebben.

Dat doet u toch ook?

Burgemeester Gilbert Isabella

Afbeelding
advertentie