Agna van Rees
Agna van Rees ChristenUnie
column

Troost, troost

Opinie Raadspraat

Het is 27 maart als ik dit schrijf, u leest het op 1 april of later. Het kan dus heel goed zijn in deze Coronatijden dat het nieuws mijn verhaal heeft ingehaald. We beseffen dat elke dag genoeg heeft aan zijn eigen vragen en onzekerheden. We zoeken met elkaar naar troost.

Iedereen doet dat op z'n eigen manier. Op de FBpagina Meedoen in Houten zie ik in allerlei talen vermeld staan dat er een Corona Helpdesk is ingericht voor nieuwkomers in Nederland. Coronahulp Houten verandert van vooral aanbod van hulp naar een pagina waar mensen ook hulp durven vragen. Via #nietalleen worden er allerlei acties opgezet om naar elkaar om te zien. Op Omroep Houten is er elke werkdag de rubriek Houten tegen Corona waar met onze burgemeester wordt gesproken over de actuele stand van zaken. In het Groentje en op de website houten.nl worden de maatregelen getoond die ook voor ondernemers, evenementen etc. in Houten gelden. Ook lees ik over huilende ouders, die hun verhaal delen en weer verder kunnen door de digitale troost die geboden wordt.

Wat mijzelf betreft, mij troost het in deze dagen terug te grijpen naar de/mijn basis. Ik kijk wat langer dan gebruikelijk naar de foto van mijn allerliefste oma. Ik lees weer even wat Paulus zei in de 1e eeuw na Chr. over dat een gemeenschap als een lichaam is, met vele verschillende soorten leden. En zij hebben elkaar nodig. De hand kan niet tegen de voet zeggen: ik moet jou niet. We hebben allemaal onze eigen plek in onze Houtense gemeenschap. De kwetsbaarste leden zijn het meest onmisbaar, volgens Paulus. Daarom mijn vraag aan u: Wie is het meest kwetsbaar in uw omgeving? Zie naar hem of haar om! Kunt u zelf niets doen, vraag dan hulp. De gemeente zal er alles aan doen om onze kwetsbaarsten de aandacht te geven die zij verdienen. Helpt u ons om echt niemand te vergeten. Troost elkaar.

Het is vandaag 1 april. Troost elkaar. Maak een goeie 1 aprilgrap en lach!

Agna van Rees
Commissielid CUHouten
Christenunie@houten.nl

advertentie
advertentie