Wethouder Sander Bos en Els Otterman, hoogheemraad van HDSR
Wethouder Sander Bos en Els Otterman, hoogheemraad van HDSR Gemeente Houten

Stichtse Rijnlanden stelt 45.000 euro beschikbaar voor Houtens project

9 december 2021 om 16:10 Natuur en milieu

HOUTEN Donderdag 2 december hebben Els Otterman van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDRS) en wethouder Sander Bos de impulsovereenkomst “Water in de Leefomgeving” voor 2022 ondertekend. HDSR stimuleert met de impulsregeling gemeenten om de waterkwaliteit en ecologie te verbeteren. Door tijdig maatregelen te treffen kunnen we wateroverlast, droogte en/of hittestress beperken.

De gemeente wil 6 locaties in de wijk De Campen, waar in de huidige situatie wateroverlast zou kunnen ontstaan, saneren. HDSR stelt 45.000 euro beschikbaar voor de uitvoering van dit project. Met dit bedrag kan het regenwater op die locaties af gekoppeld worden van de riolering, de hoogte van de verharding worden aangepast en een uitstroomvoorziening voor het water gemaakt worden op de Imkersplas. De kans op wateroverlast bij hevige regen of juist verdroging wordt hiermee beperkt.

START WERKZAAMHEDEN De werkzaamheden beginnen in het eerste kwartaal van 2022. Belanghebbende bewoners ontvangen nadere informatie over de werkzaamheden.

De gemeente voert de komende jaren nog veel meer projecten als deze uit om het stedelijk gebied beter bestand te maken tegen de negatieve effecten van de klimaatverandering en de biodiversiteit te versterken.

advertentie
advertentie