Ellen Roeland is initiatiefnemer van Ouders voor Elkaar
Ellen Roeland is initiatiefnemer van Ouders voor Elkaar Irene van Valen

Nieuw initiatief Ouders voor elkaar

2 juli 2021 om 11:15 Mensen

HOUTEN Sinds dit jaar kent Houten het nieuwe initiatief Ouders voor Elkaar voor ouders in echtscheiding. Dit is een maatjesproject waarbij een ouder die langer geleden gescheiden is optrekt met een ouder die pas gescheiden is. Ellen Roeland, initiatiefnemer van dit project, startte in 2018 in samenwerking met gemeente Vijfheerenlanden een pilot: ,,Omdat het daar goed draait wil ik dit idee uitrollen in het hele lekstroomgebied.”

Irene van Valen

Met dit maatjesproject wil Roeland preventieve hulp bieden. ,,Wij hopen dat escalaties binnen relaties minder diep en ver gaan door snel betrokken te zijn bij mensen in scheiding. Dit omdat we ons bewust zijn van de hoeveelheid vechtscheidingen en de kosten die ermee gemoeid zijn. Denk aan advocaten, jeugdzorg en ouderschapsbemiddeling. We willen mensen ruimte geven voor emoties en milder leren kijken naar de eigen situatie in de hoop dat die steun preventief werkt.” Roeland gelooft dat gezien en gehoord worden, het luchten van het hart en spuien veel helpt. De hulp kan overigens ook bestaan uit het samen lezen van een brief van de advocaat of hoe te reageren op een nare app.

ONTSTAAN In eerste instantie werden er informatieavonden en themabijeenkomsten georganiseerd waarbij professionals werden uitgenodigd. Denk aan een mediator, advocaat of iemand die zich bezighoudt met financiën. ,,Hier kwamen weinig mensen op af, want het is niet alleen spannend, maar in een kleine woonplaats kent men elkaar. Dat maakt kwetsbaar.” Als KIES coach, waarbij Roeland kinderen van gescheiden ouders begeleid, ontmoet ze ouders en bedacht dat zij hen aan elkaar kon koppelen. Ik begon met 6 vrijwilligers die maatje wilden zijn. Dat groeide uit tot meer koppelingen en de wens om uit te breiden naar Houten. ,,Daar werk ik samen met het Sociaal Team en Centrum Jeugd en Gezin (CJG). VanHouten&co plaatste een vacature op de site.”

WERKWIJZE In Houten zijn inmiddels drie vrijwilligers aan drie deelnemende ouders gekoppeld. ,,We hopen dit jaar meer maatjes en deelnemers te koppelen, waarbij ouders met elkaar sparren over wat er speelt. Veel mensen doen hun verhaal bij vrienden of familie of op een forum, echter niet iedereen wil dat. Dan is Ouders voor Elkaar een goede mogelijkheid.” De werkwijze is als volgt: Iemand meldt zich aan via het Sociaal Team, CJG, op www.oudersvoorelkaar.nl of telefonisch bij Roeland 06-10385531. Ook kan het Sociaal Team Roeland vragen een ouder te bellen na diens toestemming. Vervolgens maakt Roeland kennis met deze ouder en bepaalt of iemand geholpen is met een maatje of professionele hulp nodig heeft.

MATCH Roeland zoekt een passende match aan de hand van ervaringen die beide ouders hebben, bijvoorbeeld dat zij tweede beslisser waren. Daarbij wilde de ander scheiden en is het rouwproces anders, dan wanneer iemand de eerste beslisser is. Soms vormt een gedeelde hobby, zoals wandelen, een goede match. ,,Ik koppel meestal bewust een vader aan een vader en een moeder aan een moeder.” Als Roeland een match vindt, volgt een koppelingsgesprek tussen Roeland, de vrijwilliger en de deelnemer. Hierbij maken zij afspraken aan de hand van het ondersteuningsverzoek. Men ontmoet elkaar vervolgens ongeveer iedere twee weken en maximaal zes maanden. Roeland belt elke twee maanden om te horen hoe het verloopt.

VRIJWILLIGER Als een vrijwilliger zich aanmeldt, spreekt Roeland met deze vrijwilliger af om deze te leren kennen. Daarnaast organiseert ze intervisieavonden voor vrijwilligers waarbij zij hun ervaringen delen en waar verschillende onderwerpen aan de orde komen. Denk aan thema’s als grenzen stellen, hoe omgaan met claimend gedrag en afstand en nabijheid in het contact. Ook nodigt Roeland deskundigen uit om iets te vertellen en is er ieder jaar een zomerborrel en aan het eind van het jaar een gezamenlijk etentje voor de vrijwilligers. Zelf werkt Roeland sinds 2014 als zelfstandige jeugd- en gezinsbegeleider bij scheiding. ,,Ik verbind mensen graag en help hen vanuit de ervaringen die ik in mijn werk opdeed. In de regio maakten we tot nu toe 24 succesvolle koppelingen mogelijk. Dit is puur vanuit ons idee: Waarom moeilijk doen als het samen kan?”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie