Afbeelding

Stimuleringsprijs voor het beste Samenspeltalent onder ambtenaren 2023

18 november 2023 om 11:45 Maatschappelijk

HOUTEN De Houtense gemeenteraad wil meer inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties laten participeren bij het maken en uitvoeren van beleid. Dat vraagt om een bijzondere manier van denken en doen van betrokken ambtenaren. Om dit proces te ondersteunen en stimuleren, looft de raad jaarlijks de Stimuleringsprijs voor het beste Samenspeltalent onder ambtenaren uit.

De prijs kan worden toegekend voor activiteiten, gebeurtenissen of verrichtingen van een ambtenaar of ambtenaren die op bijzondere wijze een bijdrage hebben geleverd aan het samenspel tussen de ambtelijke organisatie en de Houtense samenleving.

HOE WERKT HET?

Kent u een ambtenaar of groep ambtenaren van de gemeente Houten die dit jaar uitblonken in het samenspel met inwoners of met organisaties? Nomineer ze voor de Stimuleringsprijs 2023 en mailt u dit aan griffie@houten.nl. 

In uw nominatie geeft u aan:

Wie u bent

Wie u nomineert

Waarom u deze persoon of dit project nomineert

Inzenden kan tot en met donderdag 14 december 2023.

De feestelijke uitreiking van de Stimuleringsprijs is op 8 januari 2024 tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst.

Afbeelding
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie