De vijf bossen bloemen stonden voor de overledenen in coronatijd, overledenen door covid-19; nabestaanden, zorgmedewerkers en alle mensen die op enige manier getroffen zijn door covid-19.
De vijf bossen bloemen stonden voor de overledenen in coronatijd, overledenen door covid-19; nabestaanden, zorgmedewerkers en alle mensen die op enige manier getroffen zijn door covid-19. Claudia Verbree

Herdenkingsbijeenkomst: Aan wie denk jij?

31 oktober 2021 om 13:41 Corona

HOUTEN In Theater Aan de Slinger vond zaterdag de Herdenkingsbijeenkomst ‘Afscheid en verdriet in coronatijd’ plaats. Tijdens dit bijzondere samenzijn stonden Houtenaren stil bij de mensen die we missen en bij de afgelopen coronaperiode zijn overleden. Centraal stond het thema: aan wie denk jij?

door Marije Vermaas

Traditioneel gezien herdenken we rond Allerzielen, zo tegen het eind van het jaar, de mensen die ons zijn ontvallen. Daar werd in de middag bij stil gestaan aan de hand van persoonlijke verhalen, gedichten, muziek en beelden van Houtense kunstenaars. Mensen konden de naam van hun geliefde opschrijven en in de herinneringsboom hangen. Deze boom blijft tot half december in het gemeentehuis staan, zodat mensen die het willen ook een kaartje in de boom kunnen hangen. De week voor de bijeenkomst werden vele kaarsjes aangestoken om mensen te herdenken. Dat gebeurde bij de Lichtkar op verschillende plekken in Houten. Uit de  verhalen bleek dat covid-19 niet alleen zorgt voor ziekte, maar ook voor afstand. Het zorgde voor angst om ziek te worden of om een geliefde te besmetten. Mensen kregen te maken met schuldgevoelens - was ik degene die corona onze familie binnenbracht? Of voor gevoelens van schaamte of spijt - misschien had ik het wel heel anders moeten doen deze periode? Door de bijeenkomst kregen mensen live en via livestream de gelegenheid om hierbij stil te staan. 

VERDRIETIG ,,Wat was er mooi aan de coronatijd?”,  vroeg docent André Stolk zijn leerlingen van College de Heemlanden in de voorbereiding op deze bijeenkomst. Om daarna het gesprek aan te gaan over wat er moeilijk was. Opa’s en oma’s die overleden of niet bezocht konden worden, een begrafenis die niet bijgewoond kon worden, in quarantaine moeten en het missen van sociale contacten was een aantal van die moeilijke dingen. Leerlinge Elle (11) schreef er een gedicht over en las dit tijdens de bijeenkomst voor: 

Het was een zware tijd.

Maar het is ons gelukt.

Dus kijk om je heen

 En het belangrijkste van allemaal:

Blijf sterk en houd je hoofd omhoog.

Dus wees er voor elkaar en praat er over.’’

MOOI Verpleegkundige Yvet vertelde over de moeilijke periode van het zorgen voor ernstig zieke patiënten. Maar ook over de steun die zij en haar collega’s ervoeren van de Houtense gemeenschap. Zo werden in het begin vuurwerkbrillen gegeven, zodat zij veiliger hun werk konden doen. Ook noemde zij als positieve dingen de hechte band met collega’s, het meeleven van mensen door voor het gebouw muziek te maken en spandoeken op te hangen met bemoedigende teksten en de bloemen van bedrijven. ,,Dit alles was echt een blijk van waardering en gaf ons het gevoel van nabijheid. Hierdoor kregen we weer energie om door te gaan”, zei ze. 

GEDENKHOEK Nabestaande Glenn vertelde over het overlijden van zijn beide ouders aan covid-19. Wat hem helpt, is te praten over zijn gevoelens en verdriet. Thuis richtte hij een gedenkhoekje in om het verlies een plek te geven. Met zijn verhaal wil hij anderen meegeven je verdriet zoveel als je kunt te delen. Hij zei: ,,Het is niet gek om te huilen en erover te praten. Het is juist moedig om over je gevoel naar buiten te treden.” Dat was ook de boodschap van burgemeester Isabella. Hij verloor zelf een dierbare in coronatijd. Hij benadrukte dat de lastige keuze voor maatregelen en het positieve en negatieve effect ervan hem raakt. Hij merkte van dichtbij hoe moeilijk het is om afstand te moeten bewaren als jouw nabijheid gewenst is. Juist daarom is het zo belangrijk om erover te praten en je verdriet te delen. Isabella: ,,Kijk naar elkaar om en steun elkaar ook in de periode die voor ons ligt.” 

BLOEMEN De vijf bossen bloemen op het podium staat voor de overledenen in coronatijd van wie moeilijk afscheid genomen kon worden - ver weg of dichtbij. Ze staan voor de overledenen door covid-19, nabestaanden, zorgmedewerkers en alle mensen die op enige manier getroffen zijn door covid-19, bijvoorbeeld door verlies van een baan of bedrijf, door eenzaamheid, kinderen en jongeren die onderwijs en sociale contacten misten, (langdurige) ziekte door Covid-19 of uitgestelde operaties.

DANK Dank gaat uit naar de organisatoren van deze Herdenkingsbijeenkomst: de lokale kerken, Centrum voor Levensvragen Lekstroom, Monuta Houten, van Houten&Co, Houtens Nieuws, Omroep Houten, Theater Aan de Slinger, gemeente Houten, Zorgspectrum en de vele vrijwilligers.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie