De komende jaren geeft de politie meer aandacht aan vermeend drugsgebruik op straat
De komende jaren geeft de politie meer aandacht aan vermeend drugsgebruik op straat Pixabay

Houtenaren voelen zich veilig

3 februari 2022 om 10:37 Overig

HOUTEN Uit het veiligheidsbeeld 2021 blijkt dat het aantal (pogingen tot) woninginbraken in Houten fors is toegenomen. Het aantal is gestegen van 79 in 2020 tot 106 in 2021. Een toename van 34 procent, daar waar het gemiddelde in Midden- Nederland juist afnam met 20 procent.

Annette Stolk – de Vries

Naast woninginbraken geven inwoners voor de komende tijd als belangrijke veiligheidsthema’s aan: inbraken in auto’s, overlast door hangjongeren, drugs(handel), verkeersveiligheid, voldoende handhaving en de afname van onderlinge tolerantie. Toch voelen Houtenaren zich gemiddeld veilig, ze geven het veiligheidsgevoel een 7,9.

ALERT Het college van B&W is belast met de uitvoering van het integraal veiligheidsplan. Daarbij zijn drie prioriteiten vastgelegd: Veilige wijk, Zorg en Veiligheid en Georganiseerde ondermijnende prioriteit. Burgemeester Gilbert Isabella is binnen het college portefeuillehouder Openbare orde en Veiligheid. Met een betere campagne wil hij inwoners alert maken op beter hang- en sluitwerk. Bovendien roept hij iedereen op oren en ogen goed de kost te geven. Isabella: ,,Als je iets ziet wat niet pluis lijkt, meld dit dan aan de politie. Dit kan ook anoniem.” De burgemeester wil de bewustwording bij mensen aanwakkeren. Als voorbeeld noemt hij de campagne ‘Vreemd’ waarbij geleerd wordt hoe een XTC laboratorium ruikt.

OVERLAST Bij de presentatie van het veiligheidsbeeld ging de burgemeester ook uitgebreid in over overlast door hangjongeren. ,,Dit is best een lastig onderwerp, want wat is overlast. De één ervaart dit anders dan de ander. Voorop staat bij mij dat jongeren ook recht hebben op de buitenruimte. Neemt niet weg dat hun aanwezigheid soms storend kan zijn. Mijn ervaring is dat een goed gesprek met de jongeren kan helpen, in Houten zijn ze gelukkig nog goed aanspreekbaar. Mocht er echt sprake zijn van blijvende overlast dan gaan we daarmee natuurlijk wel aan de slag.”

DRUGS Het door inwoners veronderstelde dealen en het gebruik van drugs in de openbare ruimte krijgt de komende twee jaren extra aandacht van de politie. Isabella: ,,Van de politie, de Boa’s en jongerenwerkers heb ik geen bevestiging van drugsgebruik op straat gekregen. We gaan de komende tijd echter wel inzoomen op plekken waar drugsgebruik gemeend wordt te zien.” Ten aanzien van de prioriteit ‘Zorg en Veiligheid’ is de ambitie om binnen twee jaar de situatie te bereiken dat personen die zorg nodig hebben niet verder afglijden en niet (meer) in de criminaliteit belanden en geen overlast meer veroorzaken.  

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie