Zaterdag 20 november jl. was de oprichtingsvergadering van deze nieuwe partij. De afgelopen maanden is gewerkt aan de benoeming van een bestuur en een kandidatencommissie. Aanen:,,We hebben de ambitie om de grootste ledenpartij van Houten te worden.”