De Stichtse Rijnlanden versterkt de komende jaren de Lekdijk tussen het Culemborgse Veer en de Beatrixsluis.
De Stichtse Rijnlanden versterkt de komende jaren de Lekdijk tussen het Culemborgse Veer en de Beatrixsluis. De Stichtse Rijnlanden

Digitale bewonersavonden dijkversterking 2 en 4 maart

Natuur & platteland

HOUTEN De Stichtse Rijnlanden versterkt de komende jaren de Lekdijk tussen het Culemborgse Veer en de Beatrixsluis. Daarvoor wordt op dit moment het ontwerp gemaakt. Samen met bewoners, de gemeenten Houten en Nieuwegein, de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat. Afgelopen najaar heeft het waterschap drie kansrijke alternatieven gepresenteerd. De reacties daarop zijn samengevoegd met aanvullend onderzoek en dat heeft geleid tot een concept Voorkeursalternatief. Dit presenteert het waterschap via een digitaal bezoekerscentrum. 

Tijdens digitale bewonersavonden op 2 en 4 maart hoort het projectteam graag wat inwoners van het plan vinden. 

VOORKEURSALTERNATIEF Het Voorkeursalternatief is het plan voor de dijkversterking op hoofdlijnen. Per dijkvak staat hierin beschreven welke maatregelen er nodig zijn. Het Voorkeursalternatief is een combinatie van de drie eerder genoemde kansrijke alternatieven. Op basis van de reacties en de haalbaarheid van onderdelen uit die alternatieven, is een plan op hoofdlijnen samengesteld. Daarbij is gekeken naar dijkveiligheid, maar ook naar effecten op onder andere het verkeer, recreatie en natuur.

Op dinsdag 2 en donderdag 4 maart organiseert het waterschap daarnaast digitale bewonersavonden. Beide avonden zijn van 20.00 tot 21.00u en worden gehouden in de vorm van een interactieve livestream. Tijdens deze avonden wordt het Voorkeursalternatief toegelicht, hoe het verdere proces van de dijkversterking eruit ziet en is er ruimte voor vragen.

DIGITAAL BEZOEKERSCENTRUM In coronatijd zijn fysieke bijeenkomsten nog niet mogelijk. Daarom heeft het waterschap een digitaal bezoekerscentrum ontwikkeld, waarin alle informatie rond de dijkversterking te vinden is, evenals de projecten van de gebiedspartners. In het digitale bezoekerscentrum is er ook de mogelijkheid om een afspraak te maken met het projectteam.

Op de website van het waterschap staan zowel de links naar de livestreams als de link naar het digitale bezoekerscentrum: www.hdsr.nl/sterkelekdijk/culemborgse-veer.

De dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis maakt deel uit van het project Sterke Lekdijk, de versterking van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven. Sterke Lekdijk is op zichzelf weer onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Binnen dit programma wordt ervoor 2050 circa 1300 kilometer aan dijken versterkt.

advertentie