Afbeelding
Annette Stolk-de Vries

Goed idee? Vraag aan bij het Cultuurfonds Houten & Coronasteunfonds Cultuur

Kunst & cultuur

HOUTEN Heb je een mooi idee voor een cultureel project in Houten? Vraag dan subsidie aan bij het Cultuurfonds Houten! De uitvoering van het cultuurfonds is van het Prins Bernard Cultuurfonds terug gegaan naar de gemeente Houten. Dit betekent dat de Houtense culturele sector voortaan weer bij de gemeente terecht kan voor financiële ondersteuning van culturele projecten. 

De regeling is vanaf heden open en de eerste deadline om je aanvraag in te dienen is op 1 november. Zie voor meer informatie: Cultuurfonds Houten

PROJECTEN Bij voorkeur worden projecten ondersteund: a. Aanvragen voor een financiële bijdrage kunnen worden ingediend als het initiatief of project een bijdrage levert aan de doelstelling van het Cultuurfonds Houten. b. die de inwoners met elkaar verbinden door participatie; c. die bijdragen aan een inclusieve Houtense samenleving; d. die ter bevordering zijn van cultuurparticipatie en talentontwikkeling bij de jeugd; e. die ter bevordering zijn van cultuurparticipatie en talentontwikkeling bij volwassenen f. waarbij de samenwerking met andere culturele organisaties wordt gezocht; g. die door, of voor een belangrijk deel door, amateurs worden uitgevoerd; h. die een breed draagvlak in de gemeenschap hebben en voldoende eigen inkomsten en/of cofinanciering kunnen verwerven (getuigen van cultureel ondernemerschap); i. waar voortdurende artistieke ontwikkeling van de aanvrager of de activiteit zichtbaar wordt. 

Aan een project met een totaalbegroting van minder dan € 7.500 kan maximaal 50% van de kosten worden bijdragen, bij projecten met een hogere totaalbegroting maximaal 25%. Daarnaast is er ook nog steeds geld beschikbaar in het Coronasteunfonds Cultuur. Een subsidie bedraagt maximaal € 5.000,00 per aanvraag. 

advertentie