Afbeelding
De Stichtse Rijnlanden

Bewonersavonden dijkversterking Culemborgse Veer - Beatrixsluis

31 augustus 2019 om 11:12 Verkeer en vervoer

HOUTEN Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden houdt op 12 en 17 september bewonersavonden over het dijkversterkingsproject Culemborgse Veer – Beatrixsluis. Het waterschap roept omwonenden en andere belangstellenden op om langs te komen en actief mee te denken.

De Lekdijk is nu veilig en dat moet in de toekomst zo blijven. Daarom versterkt het waterschap de dijk de komende jaren tussen het Culemborgse Veer en de Beatrixsluis. Naast het versterken van de dijk, worden ook kansen voor een mooiere dijk zoveel mogelijk meegenomen. Denk aan mogelijkheden op het gebied van natuur, recreatie, landbouw en cultuurhistorie.

Tijdens de bewonersavonden op 12 en 17 september vertelt het waterschap meer over de versterkingsopgave, maar is het vooral benieuwd naar de inbreng van de omwonenden. Welke wensen en zorgen zijn er in het gebied? En op welke manier wil men worden betrokken bij de dijkversterking?

De eerste bewonersavond is donderdag 12 september, 19.30 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in 't Gebouw in Tull en 't Waal. De tweede op dinsdag 17 september, 19.30 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur), in sociaal-cultureel centrum De Wiese in Schalkwijk.

Het project Sterke Lekdijk maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De belangrijkste opgave van het programma is de versterking van een groot aantal dijken in Nederland als gevolg van klimaatveranderingen in de nabije toekomst. Rivieren moet daardoor in korte tijd veel meer water kunnen afvoeren.

Meer informatie over het dijkversterkingsproject Culemborgse Veer – Beatrixsluis is te vinden op www.hdsr.nl/sterkelekdijk/culemborgseveer-beatrixsluis.

advertentie
advertentie