Verbeelding hoe Houten Oost er uit zou kunnen zien, als de provincie het toestaat
Verbeelding hoe Houten Oost er uit zou kunnen zien, als de provincie het toestaat Screenshot Houtens Manifest
verkiezingen

Provincie heeft iets te zeggen over woningbouw in Houten, Wijk bij Duurstede en Bunnik

3 maart 2023 om 16:00 Politiek Tips van de redactie

HOUTEN/BUNNIK De provincie heeft als belangrijk doel om nieuwbouw zoveel mogelijk binnenstedelijk te realiseren en zo min mogelijk te bouwen in het groene buitengebied. Toch liggen er in het buitengebied van de Kromme Rijnstreek grootse plannen voor duizenden woningen. De politieke partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen staan hier verschillend in. Er valt dus iets te kiezen op 15 maart. 

door Agnes Corbeij

In Houten werd vorig jaar de Ruimtelijke Koers door de gemeente opgesteld, waarbij de uitgangspunten van de provincie in acht genomen werden. De meeste woningen zouden binnen de Rondweg gerealiseerd worden en het groene buitengebied bleef groen. De plannen voor hoogbouw werd echter tijdens een referendum weggestemd door een groot deel van de inwoners en daarna door de gemeenteraad.

In Bunnik zijn de plannen al verder, de provincie heeft hier al ingestemd met de bouw van 1200 woningen, ten westen van Odijk. Hierbij stelde de provincie wel een aantal belangrijke voorwaarden, wat erop wijst dat de gemeente haar vrijheid in dergelijke projecten lijkt kwijt te raken aan druk vanuit de provincie. 

TOESTEMMING 

In Wijk bij Duurstede wil het college, net als in Houten, meer bouwen buiten de groene contouren dan de provincie tot nu toe toestaat. Wijk heeft toestemming om 530 woningen te bouwen in plan De Geer III, terwijl er volgens de wethouder wel 900 woningen passen. Alle gewenste woningen gaan ten koste van groen buitengebied en hebben invloed op de drukte op de provinciale wegen. Ook de zorg voor mobiliteit ligt bij de provincie. 


Nieuwbouw in het landelijk gebied tussen Odijk, Bunnik en Houten, zoals hier bij Odijk-West, hoever zal het gaan? - Agnes Corbeij

Houtens Nieuws sprak de partijen die meedoen aan de verkiezingen en vroeg hoe zij hierin staan. Bijna alle partijen staan achter de uitbreiding van Odijk, aangezien dit besluit weloverwogen en langer geleden genomen is. Ook zijn de partijen blij met de oplossing voor het tekort aan betaalbare woningen. Alleen Volt blijft kritisch. ,,We moeten voorkomen dat kernen aan elkaar groeien. Het landschappelijk karakter moet behouden blijven.”

DE GEER III

Wat betreft Wijk bij Duurstede liggen de meningen verder uit elkaar. GroenLinks en Volt zijn tegen alle nieuwbouw buiten de rode contouren in Wijk bij Duurstede en vinden dat binnenstedelijk genoeg mogelijkheden liggen. De BoerenBurgerBeweging (BBB) vindt het prima dat aan de rand van de stad gebouwd wordt, maar is tegen de bouw van meer dan 530 woningen: ,,Laten we voorkomen dat gemeenten al te ambitieus worden in hun programma.” 

Dit is hoe het moet, laat de inwoners beslissen. Onder bepaalde voorwaarden kan bouwen in Houten Oost.

D66 denkt hier net zo over en vindt dat Wijk geen 900 extra woningen nodig heeft om het voorzieningenniveau op peil te houden. SGP, CDA en Belang van Nederland (BVNL) vinden dat Wijk bij Duurstede meer mag bouwen. SGP: ,,Wijk bij Duurstede moet dezelfde kansen krijgen als Odijk.” Het CDA noemt wel voorwaarden, zoals een goede ontsluiting, waterhuishouding en ruimtelijke, groene inpassing. PvdA vindt de bouw van 900 woningen ‘niet eenvoudig’, maar wil positief meedenken. De SP vindt de woningen wel nodig. ,,Volgens ons heeft de gemeente aangetoond dat de extra 900 woningen nodig zijn, voor ouderen en jongeren. Lever hierbij maatwerk voor gemeenten en bouw betaalbare woningen.” 

HOUTEN OOST

De uitbreiding van Houten is spannender. Een groot plan, buiten de dorpskernen, ligt gevoelig. Partij voor de Dieren, GroenLinks, Volt en PvdA zijn tegen, omdat ze groen willen behouden en de locatie niet goed ontsloten ligt. BBB en het BVNL zijn voor bouwen in Houten Oost, gezien het proces dat eraan vooraf ging. BVNL: ,,Dit is hoe het moet, laat de inwoners beslissen. Onder bepaalde voorwaarden kan bouwen in Houten Oost. Zoals de aansluiting op de A12.” 

Ook de VVD is voor uitbreiding ten oosten van Houten. ,,Gemeenten hebben regie op de locatie waar ze willen bouwen. ... Dus ook als dit buiten stedelijk gebied is om binnenstedelijk groen te behouden. Dit draagt bij aan de fijne leefomgeving ook in onze dorpen en steden.”

MOBILITEIT 

Nieuwbouw brengt verkeer met zich mee. Over mobiliteit zijn verschillende meningen. De groene partijen willen het autoverkeer niet faciliteren, maar investeren in fietsverkeer en openbaar vervoer. GroenLinks wil bijvoorbeeld ook ongelijkvloerse kruisingen voor fietsers bij de A12 bij Bunnik en de N229 bij Odijk. 


In De Geer III kunnen 900 woningen worden gebouwd, maar laat de provincie het toe? - Screenshot haalbaarheidsstudie

Volt wil dat er naar de lange termijn gekeken wordt. ,,Uit de behoefte om een urgent probleem op te lossen worden veelal snelle deeloplossingen bedacht, die weer het volgende probleem veroorzaken en op lange termijn zelfs weer betreurd worden. We moeten met inwoners, overheden en belangenorganisaties aan tafel om de problemen van vandaag integraal op te lossen. Voor de komende decennia.”

VRIJHEID

Een laatste thema dat Houtens Nieuws voorlegde aan de partijen was de rolverdeling tussen gemeente en provincie. De provincie trekt het initiatief naar zich toe. De linkse partijen zijn hier blij mee, de liberale en christelijke partijen staan daar kritischer in. D66: ,,Het is belangrijk goed in contact te blijven met de gemeenten. Op specifieke onderwerpen kan de provincie meer richting geven als dat in algemeen belang is.”

Iedere gemeente moet de vrijheid hebben kleinschalig uit te breiden, ook buiten rode contouren.

De SGP vindt dat de provincie zich op haar kerntaak moet richten, zoals de ruimtelijke invulling en niet op, bijvoorbeeld, het aandeel sociale huurwoningen. De VVD kijkt daar iets anders tegenaan: ,,De provincie pakt meer regie en zorgt met de gemeenten voor een goede verdeling en balans tussen (betaalbare) koopwoningen en sociale huurwoningen.”  

De PvdA gaat iets verder: ,,De provincie kan nog veel strenger sturen op de betaalbaarheid van woningen.” SP benadrukt de samenwerking. ,,Maar zij dient wel meer de samenwerking te zoeken en met gemeenten kijken naar draagvlak in plaats van zaken op te leggen.” Het CDA vindt dat het initiatief op lokaal niveau moet blijven. ,,Iedere gemeente moet de vrijheid hebben kleinschalig uit te breiden, ook buiten rode contouren.”

DEBAT

Heb je nog vragen aan de verschillende lijsttrekkers of weet je nog niet op wie je moet stemmen? Op 8 maart is er een lijsttrekkersdebat in het gemeentehuis in Odijk. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie