Eef Stiekema (VVD), Wouter van den Berg (SGP), Willem Zandbergen (ITH) en Marian Aanen (NH) presenteerden maandag het coalitieakkoord.
Eef Stiekema (VVD), Wouter van den Berg (SGP), Willem Zandbergen (ITH) en Marian Aanen (NH) presenteerden maandag het coalitieakkoord. Agnes Corbeij

Coalitie in Houten doet grote belofte over burgerparticipatie

Politiek

HOUTEN Een unieke coalitie werd maandag gepresenteerd in Houten. Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) vormt een coalitie met nieuwkomer NatúúrlijkHouten, SGP en de VVD. Alleen de VVD zat eerder in een coalitie, voor de andere drie is het de primeur. De partijen voorspelden grote veranderingen op het gebied van de rol van de burger in de lokale politiek. 

door Agnes Corbeij

Zes week lang onderhandelden de vier partijen. Volgens de onderhandelaars verliepen de gesprekken soepel en in goede sfeer. Fractievoorzitter Willem Zandbergen sprak zelfs van ‘ontspannen gesprekken waarin we veel plezier hebben gehad en ook veel werd gelachen’. 

WETHOUDERS Tegelijk met het coalitieakkoord werden ook de namen en portefeuilles van de wethouders bekend gemaakt. ITH koos heel bewust voor twee vrouwelijke wethouders, Rosa Molenaar en Ria Frowijn-Bode. Molenaar heeft ervaring in Den Haag, ze stond bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen op plek twee van de lijst Henk Krol en ze stond bij de raadsverkiezingen van maart op de lijst van Hart voor Den Haag/Groep De Mos. In Houten krijgt ze de portefeuille woningbouwopgave.  

Een van de aanwezige inwoners vroeg zich maandag af waarom juist het belangrijkste dossier, de bouwopgave, wordt overgelaten aan iemand die Houten nog niet kent, maar iemand uit Den Haag. Willem Zandbergen legde uit: ,,Onze eerste keus trok zich helaas terug. Molenaar is planoloog, ze heeft kennis van zaken en wil op korte termijn naar Houten verhuizen. Ook wilden we heel graag een vrouw. Dat ze niet uit Houten komt zien we inmiddels als voordeel. Zij is niet besmet met de polarisatie van de afgelopen jaren in dit debat.”

Voor NatúúrlijkHouten wordt Paul van Ruitenbeek wethouder, met de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Houten Noordwest – Houten Oost, Duurzaamheid, Energie en Jeugdzorg. Voor de VVD gaat Sander Bos zich bemoeien met Financiën, Asiel (Essenkade) en Werk en Inkomen. Wouter van den Berg wordt voor het eerst wethouder en gaat zich bezighouden met het Buitengebied, Mobiliteit, Erfgoed en Vergunningen.  

ROL VAN DE BURGER De partijen hebben op hoofdlijnen een coalitieakkoord opgesteld, dat nader ingevuld moet worden in overeenstemming met de inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers van Houten. Burgerparticipatie was meteen het eerste onderwerp dat Zandbergen aanhaalde. ,,We gaan veel meer in samenspraak met inwoners doen. Als het proces niet goed is geweest, moet het opnieuw. En we gaan meer gebruik maken van de expertise van onze inwoners.” 

De fractievoorzitters noemden het ‘Zeister Model’ hierbij inspirerend. Hiermee doelden zij op het betrekken van burgers bij belangrijke keuzes zoals bezuinigingen. Zandbergen: ,,We gaan de inwoners keuzes voorleggen. En daarbij duidelijk communiceren dat als we voor A kiezen, B dus niet kan.” Marian Aanen van NatúúrlijkHouten noemde ook de gelote burgerraad als mogelijkheid.   

MANIFEST Over het bouwen van woningen staat in het akkoord zoals verwacht dat vooral gericht wordt op bouwen in Houten Oost. Er is geen ruimte voor hoogbouw en het Manifest van inwoners, dat geschreven werd als tegenhanger van de Ruimtelijke Koers, wordt leidend. De tegenstemmers van het referendum krijgen daarmee wat ze willen. De Doornkade wordt verder ontwikkeld als bedrijventerrein en de coalitie wil op geen enkele manier vastgroeien aan Utrecht, ook niet door het gebied rondom de A12 vol te bouwen, zoals Nieuwegein wil.   

Verder wil de nieuwe coalitie onder meer meer onkruidbestrijding, cameratoezicht, preventief fouilleren, afschaffing van de hondenbelasting en geen verhoging van de OZB. Op de vraag waar alles van betaald moet worden uit de zaal antwoordde Zandbergen: ,,We willen toeristenbelasting verhogen,  de leges op verbouwingen verhogen en in Houten kopen we relatief dure jeugdzorg in. Dat moet anders kunnen.” Het gehele coalitieakkoord is hier te lezen

advertentie
advertentie