Afbeelding
Pixabay

Geen meerderheid voor motie Liberalen tegen windmolens op Bunniks grondgebied

5 maart 2021 om 13:26 Politiek

ODIJK Tijdens de Bunnikse raadsvergadering van gisteravond is de motie van De Liberalen om nu te besluiten geen windturbines op Bunniks grondgebied te plaatsen - en windenergie dus niet in te brengen in de Regionale Energie Strategie (RES) - weggestemd door P21 en 4 CDA leden. Wethouder Paul Heijmerink (P21) ontraadde namens het college de motie.

door Kuun Jenniskens

,,Dit is hét moment om onze inwoners te vertegenwoordigen”, zei Frans Pouw (Liberalen) als indiener van de motie. ,,Inwoner willen geen windturbines. Veel mensen, vanuit allerlei geledingen, nemen contact met ons op. Dan is er een petitie die 900 keer is ondertekend. Mensen liggen er wakker van, en het is aan ons om klare wijn te schenken. In Bunnik is er nauwelijks plek, dus het wegstrepen van windmolens geeft op het grote geheel van Nederland een marginaal verschil. Voor onze inwoners is het echter helemaal niet marginaal.” Volgens Pouw is niet elke regio geschikt. In Bunnik zouden turbines te dichtbij woningen komen te staan en overlast geven, en daarnaast ook in de weg staan van toekomstige woningbouw. De Liberalen zouden een grotere afstand dan 400 meter willen afwegen, bijvoorbeeld van 10 keer de tiphoogte (ruim 2000 meter).

400 METER LOS LATEN Ralph Hallo (Bunniks Belang) steunt de motie en vindt het een goed initiatief, zeker vanwege het  - naar het lijkt - ontbrekende draagvlak en de gezondheidsrisico’s. ,,Met 400 meter komen leefbaarheid en gezondheid in het geding. Kijken we naar WHO normen, en naar Denemarken en Duitsland die langer ervaring hebben met windenergie - dan zou je uitkomen op tien keer de tiphoogte. Het is beter om de 400 meter los te laten. De weerstand onder bewoners moeten we serieus nemen. Mogelijke gezondheidsschade, geluidsoverlast en aantasting van het landschap, zijn legitieme redenen. BB is voorstander van de energietransitie. We zien de noodzaak, maar dan wel met draagvlak.”

MEER INFO NODIG ,,Er wordt vanavond op de inhoud gegaan, maar als gemeenteraad zijn we eigenlijk nog weinig betrokken geweest bij een afweging over windmolens”, zo bracht Leny Visser (CDA) in. We moeten zelf een goed proces opstarten met experts, college en inwoners - dus ook zelf in gesprek met inwoners. Daarna is mijn fractie beter in staat om een afweging te maken. Deze motie is wat ons betreft te kort door de bocht.”

GEEN BUNNIK AAN ZEE Namens P21 zei Inge Verhoef: ,,We moeten naar een CO2 vrije samenleving. De rijksoverheid heeft verplichte doelen gesteld en de uitvoering daarvan aan de lokale overheden opgelegd. Als gemeente willen we in 2040 klimaatneutraal zijn, zo staat in ons coalitieakkoord. Bunnik aan zee moet ons bespaard blijven. Alle daken vol leggen is niet voldoende. De windparken op zee zijn ook belangrijk, die komen er, maar zijn niet voldoende. Windmolens op land zijn ook nodig. Wij kunnen het ons niet veroorloven om bij voorbaat windmolens uit te sluiten. Daarom steunt P21 deze motie niet.”

ZEER ERNSTIGE SITUATIE Wethouder Paul Heijmerink gaf als reactie: ,,Ook het college maakt zich zorgen over wat windmolens doen met mensen. Maar we hebben geen keus, de situatie is ongelooflijk ernstig. Nu windmolens uitsluiten is een onverstandige actie.” Tegen Pouw zei Heijmerink: ,,Je hebt ook een verantwoordelijkheid voor het grotere geheel, ook als klein Bunnik. Het Klimaatakkoord wordt alleen een succes als iedereen meedoet.”

SAMENWERKEN OM BUITENGEBIED TE BEHOUDEN ,,We werken samen in de Kromme Rijnstreek, juist om ons buitengebied te behouden”, zo zei de wethouder. ,,Anders krijg je de situatie dat buurgemeenten windmolens op onze grens plaatsen. Die samenwerking is echt in ons voordeel. Als we in die samenwerking nu al iets uitsluiten, dan zijn we niet goed bezig.”

LANGS INFRA Wat de zoekgebieden betreft zei Heijmerink dat er voornamelijk gezocht wordt langs de A12 en andere infrastructuur en de wethouder maakte er een punt van dat dit gunstig is voor Bunnik. Over de afstand van 400 meter zei hij dat dit een gemiddelde is: ,,Deze afstand is gehanteerd om zoekgebieden aan te wijzen. Maar gezondheid is het leidende criterium.”

Peter Lakerveld (CDA) wilde weten of aanbieders van windmolens zich hebben gemeld in Bunnik? Heijmerink zei dat initiatiefnemers zich melden: ,,Maar wij doen daar niets mee. Pas als de raad akkoord is met de zoekgebieden, kan een initiatiefnemer in een dergelijk gebied onderzoek gaan doen.”

EERST THEMA AVOND De wethouder noemde het een goed idee om een thema avond te organiseren om dit goed te bespreken. Ook wil hij een routekaart maken richting een klimaatneutraal Bunnik, waar in de motie om wordt gevraagd. 

Voor Pouw is dit niet nodig: ,,Er is voldoende informatie voorhanden, en het gebeurt wel degelijk nu. We kunnen nu prima een standpunt innemen, gesteund door de talloze inwoners die ik al genoemd heb. Die 1 of 2 zoekgebieden op Bunniks grondgebied kunnen we zonder enige pijn doorstrepen.”

Wethouder Heijmerink noemt het juist niet hét moment: ,,Het is prematuur. Hier moeten we veel diepgaander over spreken. We moeten nu al niet technieken uitsluiten.”

GEZONDHEID SLUIT WINDMOLENS UIT Ralph Hallo (BB) reageert: ,,Deze motie sluit geen opties uit, maar de gezondheidscriteria doen dat. Die 400 meter is los van gezondheid tot stand gekomen. Deze afstand is gekozen omdat er anders nergens plek zou zijn voor windmolens.” Pouw vult aan: ,,De wethouder doet alsof gezondheid het criterium is, maar in alle stukken is dat toch afstand.”

Inge Verhoef zegt dat het feit dat het college deze motie ontraadt, voor P21 heel helder is. Ook P21 is voor een avond met experts: ,,Laten we niet voorbarig op moties gaan stemmen waar we onvoldoende informatie en expertise over hebben, anders zet je jezelf helemaal klem.”

Bij stemming concludeerde burgemeester Ruud van Bennekom dat er 8 stemmen voor de motie waren (De Liberalen, BunniksBelang en Annemarie Huisman van het CDA). De 9 stemmen tegen kwamen van P21 en 4 CDA leden. Dit betekende dat de motie niet werd aangenomen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie